* 08.01.1958

Keď absolvoval gymnázium v Komárne v roku 1977 začal študovať na Vojenskej akadémii A. Zápotockého v Brne, odbor inžinierska služba protilietadlového raketového vojska. Od roku 1979 pokračoval v štúdiu tohto odboru na Vysokej vojenskej technickej škole ČSSP v L. Mikuláši.

Po skončení štúdia roku 1982 bol prijatý za vojaka z povolania v hodnosti poručíka a ustanovený do funkcie zástupcu veliteľa rádiotechnickej batérie 1. protilietadlového oddielu 71. protilietadlovej raketovej brigády v posádke Přestavlky v okrese Litoměřice.

K 1.5. 1983 bol povýšený do hodnosti nadporučíka. Následne ho premiestnili do posádky Kačice v okrese Kladno, kde prevzal funkciu zástupcu veliteľa pre výzbroj 2. protilietadlového raketového oddielu.

V rokoch 1984-1988 vykonával, od 1.5. 1986 v hodnosti kapitána, funkciu veliteľa

Po premiestnení na Slovensko v roku 1988 a povýšení do hodsnoti majora (13.10. 1988) pôsobil ako zástupca a neskôr ako náčelník spoločného veliteľského stanovišta 186.protilietadlovej raketovej brigády v posádke Mierovo v okrese Dunajská Streda.

V roku 1992 sa stal zástupcom veliteľa brigády v posádke Pezinok. Počas výkonu tejto funkcie bol 1.10. 1992 povýšený na podplukovníka.

Po zániku federálnej čs. armády pokračoval v služobnom pomere vojaka z povolania v Armáde SR. V rokoch 1994-2002 pôsobil v Inšpekcii ministra obrany SR, a to na pozíciách vedúci starší inšpektor-špecialista, zástupca riaditeľa odboru a neskôr riaditeľ odboru.

Dňom 1.8. 1998 ho povýšili do hodnosti plukovníka.

Na začiatku roka 2002 bol vyslaný na interné štúdium Veliteľskej akadémie generálneho štábu v Hamburgu, odbor veliteľsko-štábny, operačný, smer letectvo.

Po jeho absolvovaní v roku 2003 bol ustanovený do funkcie veliteľa protilietadlovej raketovej brigády v Nitre.

V roku 2005 sa stal zástupcom veliteľa vzdušných síl na Veliteľstve Vzdušných síl OS SR vo Zvolene.

Dňom 1.1. 2007 ho prezident SR vymenoval do hodnosti brigádneho generála.

Od 1.2. 2008 do 31.5. 2009 vykonával funkciu náčleníka štábu personálneho manažmentu Generálnhoe štábu OS SR.

Dňa 2.9. 2008 ho prezident SR povýšil do hodnosti generálmajora.

Od 1.6. 2009 pôsobil ako náčelník Štábu pre podporu operácií Generálnhoe štábu OS SR a 1.9. 2010 sa stal veliteľom Síl výcviku a podpory Ozbrojených síl SR.

Dňom 16.12. 2011 bol ustanovený do funkcie náčelníka Generálnhoe štábu Ozbrojených síl SR.

7.5. 2012 ho prezident SR povýšil do hodnosti generálporučíka.

Dňom 6.5. 2014 bol na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie náčelníka GŠ OS SR.

Vykonával funkciu poradcu ministra obrany SR pre vojenské záležitosti.

Generálporučík Ing. Peter Vojtek je ženatý. S manželkou Eleonórou má dvoch synov Petra a Mariána, žije v Hurbanove.

Členom Klubu generálov Slovenskej republiky je od 29. januára 2007.

Vyznamenania:

Za službu vlasti – 1987,   Pamätná medaila ministra obrany SR III. st. – 1997,   Pamätná medaila pri 50. výročí oslobodenia Slovenska a konca 2. svetovej vojny – 2000,   Stříbrná pamětní medaile náčelníka Generálního štábu Armády České republiky – 2004 (čes),   Čestný odznak ozbrojených síl SR II. tr. – 2005,   Pamätná medaila ministra obrany SR k 50. výročiu SNP – 2002,   Pamätná medaila ministra obrany SR k 60. výročiu SNP – 2005,   Za vernosť ozbrojeným silám SR  II. st. – 2007,   Za vernosť ozbrojeným silám SR  I. st. – 2007,   Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku ozbrojených síl SR – 2008,  Odznak náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl SR III. tr. – 2010,   Medaila Vojenskej polície II. st. – 2011,   Odznak náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl SR II. tr. – 2010,   Pamätná medaila ministra obrany SR II. st. – 2007,   Pamätná medaila Hurbanovských dobrovoľníkov – 2009 (KGSR),   Pamätná medaila generála Jána Goliána III. st. – 2010 (KGSR),   Záslužný kríž generála Rudolfa Viesta I. st. – 2013 (KGSR),   Pamätná medaila Jana Nálepku-Repkina – 2013 (SZPB),   

« späť