Dňa 13. decembra 2019 veliteľ 2. mb. generála Rudolfa Viesta, brigádny generál Vladimír Kubáň, už tradične ku koncu roka, pozval príslušníkov štábu, veliteľov a občianskych zamestnancov na vianočnú kapustnicu, ako poďakovanie za celoročnú prácu ktorej tohto roku ozaj nebolo malo, čo aj verejne vyjadril vo svojom krátkom príhovore.  

Dobré vzťahy a súdržnosť s Klubom generálov SR, Zväzom vojakov SR, bývalými príslušníkmi brigády a verejnosťou potvrdilo pozvanie a následná účasť tých, ktorí aj dnes žijú s brigádou a tešia sa z jej úspechov.

Za klub generálov sa stretnutia zúčastnili  vedúci Rsk KG SR Východ generálmajor v.v. Marián Horský, generál v.v. Milan Maxim, generálmajor v.v. Ján Čmilanský, brigádny generál v.v. František Bartko, generálmajor v.v. Miroslav Kováč.

2.mb Prešov

« späť