Dňa 20. decembra 2019 sa v Sokolovských kasárňach v Prešove uskutočnil slávnostný nástup jednotiek 2. mechanizovanej brigády pri príležitosti odovzdania a prevzatia funkcií na veliteľstve 2. mechanizovanej brigády.

Zástupca veliteľa 2. mb, plukovník Ing. Róbert Funtáľ, odovzdal funkciu novému zástupcovi, ktorým sa na základe personálneho rozkazu stal plukovník Ing. Ondrej Vaško, ktorý zastával funkciu náčelníka štábu veliteľstva 2. mb.

Novým náčelníkom štábu veliteľstva 2. mb sa stal podplukovník Ing. Miroslav Borsuk, ktorý zastával funkciu na veliteľstve Pozemných síl OS SR v Trenčíne.

Slávnostného nástupu sa na pozvanie veliteľa 2. mechanizovanej brigády generála Rudolfa Viesta, brigádneho generála Vladimíra Kubáňa, zúčastnili členovia regionálnej skupiny Klubu generálov SR Východ generálmajor v.v. Ing. Marián Horský a generálmajor v.v. Ing. Ján Čmilanský.

Slávnostný nástup

« späť