Rada Klubu generálov Slovenskej republiky dňa 8.6.2020 rozhodla o udelelení najvyššieho klubového vyznamenania “ Čestný kríž KG SR “ in memoriam genpor.v.v. Ing. Pavlovi Honzekovi ako prvému ocenenému týmto najvyyším klubovým vyznamenaním, za mimoriadne zásluhy v činnosti a propagácii KG SR na verejnosti.

« späť