Vážení priatelia, oznamujem Vám veľmi smutnú správu:

Dňa 14.9.2021 nás navždy opustil vo veku 99 rokov (nar. 21.4.1922), bývalý príslušník Leteckého Technického učilišťa, Technického učilišťa a VVTŠ v Liptovskom Mikuláši, zakladajúci a dlhoročný člen nášho klubu, ktorý tri roky pracoval aj v rade klubu, Čestný občan mesta Liptovský Mikuláš, držiteľ veľkého množstva štátnych, vojenských a zahraničných vyznamenaní, priamy účastník bojov o Liptovský Mikuláš                                         

generálmajor vo výslužbe Ján IĽANOVSKÝ

Posledná rozlúčka sa uskutoční 17.9.2021 o 12.30 hod. v Dome smútku v Liptovskom Mikuláši. Venujme mu všetci tichú spomienku. Česť jeho pamiatke!

Predseda KVD Liptov: pplk. v. v. RSDr. Peter Kramarčík

« späť