Dňa 21. januára 2024, tesne pred svojimi 91. narodeninami, nás opustil najstarší člen Klubu generálov SR pán generálmajor v.v. RSDr. Karol Polakovič, CSc.

Najstarší generál Klubu generálov SR sa narodil 22. januára 1933 v Bratislave. V novembri 1953 nastúpil na vojenskú základnú službu v mínometnej batérii 33. pevnostného práporu v Prahe – Pohořeliciach a vojenskú uniformu nosil až do roku 1990, keď bol prepustený zo služobného pomeru vojaka z povolania. Dosiahol najvyššie vojenské hodnosti a vedeckú hodnosť kandidáta vied. Až 60 rokov žil v Liptovskom Mikuláši. V závere života býval v Demänovej, tešil sa z dvoch vnúčat a pravnuka. Generál pracoval ako zástupca náčelníka na akadémii v Bratislave, časť pracovnej kariéry absolvoval v Prahe, v Liptovskom Mikuláši sa jeho pôsobenie spája s vojenským učilišťom.

Pohrebný obrad s vojenskými poctami sa koná 26. januára 2024 o 12,30 hod. v Dome smútku v Liptovskom Mikuláši.

Pán generál česť Tvojej pamiatke, odpočívaj v pokoji!“

« späť