Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN – aj keď je vojenským zdravotníckym zariadením – poskytuje svoje služby všetkým občanom Slovenskej republiky, ktorí to potrebujú, bez ohľadu na to, kde sú poistení, aký majú vzťah k armáde, aké majú zamestnanie, akého sú pohlavia alebo národnosti. Na ÚVN sa môže obrátiť každý, kto má k nemocnici dôveru a usúdi, že by mu mohla pri diagnostike alebo liečbe jeho ochorenia pomôcť.


Nárok na prednostné vyšetrenie v prvom poradí majú pacienti privezení RZP a akútni pacienti.

Príslušníci Ministerstva obrany SR a OS SR, ako i poberatelia výsluhových dávok (bývalí profesionálni vojaci a vojenskí veteráni) sa pri ambulantnom vyšetrení ohlásia ambulantnej sestre a aktívni príslušníci OS SR sa preukážu  služobným preukazom.  

Profesionálni vojaci v hodnosti brigádny generál a vyššie a príslušníci Klubu generálov SR sa môžu vopred objednať na telefónnom čísle :  

+421  044 438 2938
+421 905 914 723    

Profesionálni vojaci, vojenskí dôchodcovia a vojnoví veteráni do hodnosti plukovník (vrátane) sa na vyšetrenia objednávajú prostredníctvom kontaktov zverejnených na stránke nemocnice
http://www.uvn.sk/pracoviska.

Objednanie je možné na základe odporúčania ošetrujúceho lekára.  Pri objednávaní sa na vyšetrenie je potrebné uviesť, že ide o profesionálneho vojaka, vojenského dôchodcu alebo vojnového veterána.


Viac informácií:
http://www.uvn.sk/o-nemocnici
http://www.uvn.sk/ozbrojene-zlozky/61/Profesionalni-vojaci-vojenski-dochodcovia-a-vojnovi-veterani

« späť