Vojnový cintorín z 1. svetovej vojny v Trenčíne-Kubra, bol rozhodnutím Pamiatkového úradu Slovenskej republiky vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

« späť