Dňa 21. júla 2023 sme si v Košariskách pod gesciou rezortu obrany pripomenuli 143. výročie narodenia generála M.R. Štefánika, jednej z najvýznamnejších osobností slovenských dejín. Za rezort sa zúčastnili generálny riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov MO SR Martin Jakál a náčelník Generálneho štábu OS SR gen. Daniel Zmeko, ďalej: delegácia Vojenskej kancelárie prezidenta SR, zástupca predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja, predstavitelia obcí regiónu a celý rad občianskych združení.

„S úctou spomíname na hrdinský život a inšpirujúce dielo tohto politika, vedca, diplomata a generála, ktorý je pre nás zosobnením ideálov odhodlanosti, obetavosti a lásky k vlasti. Jeho úspechy a celkový prínos k budovaniu moderných, demokratických hodnôt ostávajú natrvalo zapísané v našej historickej pamäti, a to aj po vyše stoštyridsiatich rokoch, ktoré uplynuli od jeho narodenia,“ uviedol M. Jakál.

Zároveň za účasti vojnových veteránov vyzdvihol dôležitosť poznania vlastnej minulosti, ktoré prispieva k prehlbovaniu národného povedomia, vlasteneckého cítenia a hrdosti na našu štátnosť, na naše ozbrojené sily. „Práve z toho dôvodu je osobnosť generála Milana Rastislava Štefánika tým pravým symbolom národnej, duchovnej a morálnej identity slovenského ľudu,“ uzavrel M. Jakál.

Po ukončení slávnostného aktu pozval predseda predstavenstva Spoločnosti M.R. Štefánika genmjr.v.v. Ing. Peter Novotňák všetkých účastníkov na 2. ročník Štefánikových dní, ktoré spoločnosť spolu s OS SR organizuje 21. – 23. júla v regióne Brezovej a Košarísk. Ich súčasťou je medzinárodný pochod a množstvo ďalších športových a kultúrnych aktivít.

Nasledovala prehliadka Múzea M.R. Štefánika v jeho rodnom dome a spoločné malé občerstvenie. K rodnému dome nášho velikána sme položili veniec, ktorý s nami absolvoval celú tohtoročnú Vojensko – hitorickú cestu do Talianska, venovanú hlavne pamiatke M.R. Štefánika. Naša Vojensko – historická cesta sa tak symbolicky uzavrela v jeho rodnom dome.

Podujatia sa za KG SR ďalej zúčastnili genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek, genmjr.v.v. Ing. Svetozár Naďovič, genmjr.v.v. Ing. Juraj Baránek a brig.gen.v.v. doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc.

Milan Rastislav Štefánik sa narodil 21. júla 1880 v Košariskách. Jeho život predčasne vyhasol pri leteckej nehode v nedeľu ráno 4. mája 1919 neďaleko Ivanky pri Dunaji.

« späť