Posádka Prešov sa v dňoch 4. a 5. októbra stala hostiteľskou pôdou pre členov Klubu generálov SR. V priestoroch posádkového klubu 2. mb. sa zišla generalita Slovenskej republiky na svojej pravidelnej členskej schôdzi Klubu generálov Slovenskej republiky.

Priestory ako aj zabezpečenie schôdze KG SR na vysokej úrovni sa zhostila regionálna skupina Klubu generálov SR „VÝCHOD“, vedená generálmajorom v.v. Ing. Mariánom Horským. Pri podpore príslušníkov veliteľstva 2. mb Prešov vytvorili vynikajúce prostredie pre rokovanie členskej schôdze.

Zasadania Klubu generálov sa zúčastnil 1. zástupca náčelníka GŠ OS SR generálporučík Peter Gajdoš, náčelník štábu pre podporu operácií GŠ OS SR brigádny generál Juraj Krištofovič, veliteľ pozemných síl brigádny generál Ondřej Novosad, veliteľ vzdušných síl brigádny generál Miroslav Korba prezident Policajného zboru SR generál Tibor Gašpar a ďalších 24 generálov – a 1 generál – žena – členov KG SR.  

Úvodom stretnutia si vypočuli členovia KG SR krátky brífing veliteľa 2.mb plukovníka Martina Michalka o stave, schopnostiach a úlohách jednotlivých útvarov 2.mb.

Členská schôdza sa riadila nasledujúcim programom:

 

1.     Prezentácia členov KG SR

2.     Privítanie členov KG a otvorenie ČS

3.     Schválenie programu rokovania ČS

4.     Voľba členov mandátovej komisie a návrhovej komisie

5.     Správa o činnosti Rady klubu a KG SR od členskej schôdze KG SR v Topoľčanoch

6.     Priebežná správa o hospodárení KG SR za rok 2013 a návrh Plánu hospodárenia na rok 2014

7.     Návrh Plánu činnosti KG SR na rok 2014

8.     Prestávka

9.     Diskusia

10.   Správa predsedu mandátovej komisie

11.   Správa predsedu návrhovej komisie

12.   Hlasovanie o návrhu uznesenia z ČS KG SR

13.   Slávnostné odovzdanie preukazov novým členom, vecných darov jubilantom a odovzdanie medailí KG SR

14.   Záver rokovania členskej schôdze

4.10.2013 Členská schôdza Klubu generálov SR – PREŠOV

« späť