Dňa 28. augusta 2023 si 79. výročie Slovenského národného povstania mesto Hurbanovo pripomenulo tradične pri pamätníku padlým v II. svetovej vojne na Námestí Konkolyho Thege.

Predstavitelia mesta, zástupcovia mestských organizácií, predstavitelia politických strán a združení, ako aj obyvatelia mesta si spoločne uctili pamiatku padlých bojovníkov a hrdinov Slovenského národného povstania. Po úvodnej štátnej hymne SR, kladení vencov a básni v podaní Tatiany Kurjatkovej, žiačky ZŠ slovenskej, sa prítomným prihovoril primátor mesta Hurbanovo, Mgr. Peter Závodský, ako aj Pavol Tausk, predseda Okresnej organizácie SZPFB z Komárna. Na záver slávnostnú atmosféru svojimi piesňami dozdobili členky speváckeho zboru Nezábudka – Tretí vek.

Predseda KG SR genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek položil veniec spolu s veliteľom DHZ Hurbanovo Ladislavom Kočkovičom.

Česť a sláva všetkým padlým hrdinom!

« späť