Dňa 24.5.2013 veliteľ 1. mb, plk. gšt. Ing. Ján BUJŇÁK, prichýlil na veliteľstve 1. mb rokovanie členskej schôdze Klubu generálov SR. Pozvanie na jeho rokovanie prijali aj podpredseda Rady KG SR – Náčelník generálneho štábu OS SR genpor. Ing. Peter VOJTEK, ale aj bývalí Náčelníci generálneho štábu OS SR – gen. Ing. Milan CEROVSKÝ, gen. Ing. Ľubomír BULÍK, gen. Ing. Marián MIKLUŠ, veliteľ Armády SR gen. Ing. Július Humaj, primátor mesta Topoľčany pán Peter BALÁŽ, ale aj čerstvý 90 – tnik gen. Ing. Ján HUSÁK. Celkom sa zúčastnilo rokovania ČS 33 našich členov. Závery rokovania budú rozpracované a konkretizované Radou KG SR a členovia Klubu s nimi budú zoznámení.Vďaka za organizáciu a dôstojný priebeh patrí vedúcemu regionálnej skupiny STRED gen. Ing. Jánovi PANČÍKOVI, ktorý sa veľmi konkrétne postaral o naozaj výnimočný zážitok z udalosti stretnutia s blízkymi spolupracovníkmi, kolegami a kamarátmi.Samozrejme hlavný podiel na zabezpečení nesie veliteľ 1. mb so svojím tímom podriadených, ktorí sa pochválili nielen novinkami na brigáde, ale aj logistickou podporou, ktorá bola skutočne nevšedná.Aj touto cestou vyslovujeme poďakovanie a obdiv nad schopnosťami príslušníkov 1. mb.

Členská schôdza KG SR 24.5.2013

« späť