Dňa 30.11.2012 sa v priestoroch Výcvikového a ubytovacieho zariadenia 2. mechanizovanej brigády na Zemplínskej Šírave stretlo 36 členov Klubu generálov na vykonanie členskej schôdze. Rokovania sa na pozvanie Rady klubu zúčastnila aj partnerská delegácia dôstojníkov z Užhorodu. Už tradične sa excelentne úlohy prípravy a zabezpečenia zhostila regionálna skupina Klubu generálov, vedená gen. Horským. Pri podpore gen. Bartkom, Kováčom a Blizmanom, vytvorili domáce, príjemné prostredie, korunované veľmi otvoreným a konštruktívnym jednaním, s bohatou diskusiou, ktorá bola skutočným vrcholom členskej schôdze. Ako potvrdila väčšina účastníkov tohoto stretnutia, takéto schôdze budú motivačným prvkom v činnosti klubu aj v budúcnosti.

Klub generálov aj touto cestou chce poďakovať veliteľovi Pozemných síl OS SR a veliteľovi 2.mb v Prešove za umožnenie vykonania schôdze v priestoroch a za podpory pracovníkov ozbrojených síl.

Členská schôdza KG SR 30.11.2012

« späť