Dňa 5. júna 2015 sa členovia Klubu generálov Slovenskej republiky zišli na svojej členskej schôdzi. Miestom stretnutia bol tentoraz hotel Granit na Zemplínskej Šírave.

Pre členov KG SR pripravil prezident Policajného zboru SR – člen KG SR generál Tibor Gašpar zaujímavý program. O 13.00 hod. sa hostia presunuli autobusom do Sobraniec, kde riaditel Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície zoznámil generálov s organizáciou, úlohami a materiálno-technickým zabezpečením ochrany štátnej hranice. Prezentácia bola doplnená ukážkou technických prostriedkov využívaných príslušníkmi Policajného zboru.

Nasledovala praktická ukážka činnosti na štátnej hranici vo Vyšnom Nemeckom. Členovia Klubu generálov si prezreli vystavenú špeciálnu techniku pre prácu polície v zime a v ťažko dostupnom teréne. Na záver nám príslušníci hraničnej a cudzineckej polície predviedli ukážku zadržania skupiny prevádzačov cez štátnu hranicu.

Po návrate do hotela Granit sa o 17.00 hod. začala členská schôdza Klubu generálov SR.

Na členskej schôdzi sa zúčastnilo 29 členov KG SR. Schôdzu viedol podpredseda KG SR generálporučík v.v. Ing. Peter Vojtek, ktorý na úvod ospravedlnil predsedu KG SR generála Blanárika, ktorý sa v tento deň zúčastnil na zasadnutí Medzinárodného konzultatívneho výboru v Paríži.

Správu o činnosti Rady Klubu a  KG SR od členskej schôdze KG SR v Žiline dňa 14.11..2014 predniesol podpredseda KG SR generálporučík Peter Vojtek.

Správu o hospodárení KG SR za rok 2014 predniesol hospodár KG SR generál Jozef Zadžora a správu Kontrolnej komisie KG SR za rok 2015 predniesol predseda KK KG SR brigádny generál Štefan Mečár.

Po prestávke prebehla diskusia, v ktorej vystúpilo celkom 9 členov KG SR s 16 diskusnými príspevkami.

Členovia KG SR prijali jednomyseľne uznesenie z členskej schôdze.

Na záver schôdze odovzdal podpredseda KG SR generál Peter Vojtek vecné dary a ocenenia jubilantom:

1.     generálmajor v.v. JUDr. Alojz Siro – 8.4.1940 – 75 rokov

       Medaila gen. Rudolfa Viesta III. stupeň

2.     generálporučík v.v. Ing. Jaroslav Ešmír – 18.2.1945 – 70 rokov

Záslužný kríž gen. Rudolfa Viesta II. stupeň

3.    generál v.v. JUDr. Tibor Gaplovský – 20.1.1955 – 60 rokov

       Pamätná medaila gen. Jána Goliana I. stupeň

4.    gen. JUDr. Alexander Nejedlý – 9.4.1965 – 50 rokov

Pamätná medaila gen. Jána Goliana III. stupeň

Po skončení schôdze sa členovia KG SR stretli na spoločenskom posedení za prítomnosti riaditeľa hotela Granit pána Lupjana.

Šírava – VČS

« späť