V dňoch 22. a 23. novembra sme sa stretli na svojej pravidelnej jesennej schôdzi. Stretli sme sa tentoraz v novom termíne, vo štvrtok a piatok, na žiadosť našich ešte aktívnych kolegov.

Schôdza začala vo štvrtok o 16,00 hod. v posádkovom klube v Prešove. Rokovanie viedol gen.v.v. Tibor Gaplovský. 

V správe o činnosti predseda genmjr.v.v. František Blanárik zhodnotil obdobie od poslednej výročnej členskej schôdze 8.6.2018 vo Zvolene. Uviedol, že aktuálny počet členov je 76 generálov. Informoval, že o prijatie za člena Klubu opätovne požiadal genmjr.v.v. Ing.Ján Čmilanský. Od VČS nás postihli aj smutné udalosti, keď naše rady opustili genmjr.Jozef Dunčko /14.6.2018 / vo veku 84 rokov, genmjr.Ján Vido – čestný predseda KG SR /19.6.2018 / vo veku 77 rokov a genmjr. Ján Puškár /1.8.2018 / vo veku 90 rokov. Prítomní generáli si minútou ticha uctili ich pamiatku. Zástupcovia Klubu sa pravidelne zúčastňovali na pietnych aktoch organizovaných MO SR v Bratislave, Trenčíne, Nitre, Prešove, Partizánskom. Zvlášť sme sa venovali 100. výročiu ukončenia 1. svetovej vojny. Klub generálov SR preto v tomto roku ukončil obnovu vojnového cintorína Trenčín – Zábranie, za čo patrí vďaka najmä genpor.v.v. Ing. Pavlovi Honzkovi.  

Ďalej gen. v.v. Tibor Gaplovský objasnil rámcový plán činnosti KG SR na rok 2019 a gemjr.v.v. Jozef Zadžora doložil priebežnú správu o hospodárení a návrh rámcového plánu hospodárenia na rok 2019. V následnej diskusii vystúpil súčasný minister obrany SR Peter Gajdoš, ktorý sa Klubu poďakoval za obnovu cintorína a ďalšiu prácu, ktorú robíme v prospech SR. Následne náčelník GŠ OS SR genpor. Ing. Daniel Zmeko a ozrejmil úlohy pred OS SR v najbližšom období. Vystúpenia ďalších členov upresňovali najmä činnosť v regionálnych skupinách a odzneli i návrhy na zlepšenie našej činnosti. V záverečnom uznesení sme vzali na vedomie a schválili prednesené dokumenty a schválili znovu prijatie za člena gen. Čmilanského. 

Schôdze sa zúčastnilo 26 generálov.

Večer pokračoval spoločenským posedením. Na druhý deň v piatok sme navštívili prápor ISTAR, kde nám veliteľ 2.mbr brig.gen. Ing. Martin Stoklasa prezentoval úlohy a novú výzbroj tejto dôležitej súčasti OS SR. 

Pri odchode sme sa poďakovali genmjr.v.v. Ing. Mariánovi Horskému za perfektne pripravené a zabezpečené rokovanie členskej schôdze.

ČS KG SR V Prešove

« späť