Druhá členská schôdza KG SR v tomto roku sa konala 20.októbra v Topoľčanoch, v kasárňach veliteľstva 1. mechanizovanej brigády Pozemných síl OS SR, ktorá nesie čestný názov „Mechanizovaná brigáda generála Jána Goliana“. Členskú schôdzu nám pomohol organizačne a materiálne zabezpečiť vedúci Rsk Stred genmjr.v.v. Ing. Ján Pančík s výraznou podporou príslušníkov 1.mb, zvlášť veliteľa brig.gen. Ing. Alexandra KOLLÁRIKA a jeho podriadených kpt. Mgr. Markéty VAZOVAN GRÁCOVEJ a rtn. Martina PANČÍKA.

Ešte pred samotným začiatkom zasadnutia členskej schôdze sa členovia Klubu generálov presunuli do Posádkovej strelnice Lipovník, kde si pre nich za riadenia poručíka Andreja PRAVDU príslušníci 103. roty podpory velenia Topoľčany spoločne s príslušníkmi 51. výcvikovej základne Žilina pripravili streľby z najnovších zbraní zavedených do OS SR. Konkrétne si mali možnosť zastrieľať z útočnej pušky M4A1 a z pištole Glock-17, čo členovia klubu vysoko ocenili a zároveň vyjadrili spokojnosť jednak s predvedenými ukážkami, ako aj celkovou prípravou jednotlivých pracovísk a pripravenosťou a vystupovaním všetkých vojakov, ktorí streľby zabezpečovali.

V popoludňajších hodinách veliteľ brigády brigádny generál Alexander Kollárik prítomným generálom v krátkosti predstavil útvary a jednotky, ktorým brigáda velí a oboznámil hostí o poslaní, organizačnej štruktúre, ako aj o rozvoji prvej brigády a rozhodujúcich úlohách, ktoré nás čakajú v najbližšom výcvikovom období.

Program neskôr pokračoval samotným rokovaním a to už aj za prítomnosti náčelníka Generálneho štábu OS SR generála Daniela ZMEKA. Počas zasadnutia predseda Klubu generálov generálporučík v.v. Peter Vojtek poďakoval veliteľovi prvej brigády za prípravu nielen zaujímavého dopoludňajšieho programu v posádkovej strelnici, ale aj za organizačné a materiálne zabezpečenie priestorov konania schôdze. Rokovania členskej schôdze sa zúčastnilo z celkového počtu 82 členov klubu celkovo až 32 generálov a samozrejme sympatizanti a podporovatelia mjr. Ing. Daniel BRODZIANSKY, p. Miloš VASEK a pplk.v.v. Ing. Daniel DAXNER. Na rokovaní boli schválené Správa o činnosti predsedu KG SR a Rady Klubu generálov SR od členskej schôdzi v Prešove dňa 12.mája 2023, Rámcový plán činnosti KG SR na rok 2024 a Plán rámcového rozpočtu KG SR na rok 2024. Ako najvýraznejšie aktivity sme v tomto vyhodnotili Vojensko-historickú cestu do Talianska v máji pri príležitosti 105. výročia prevzatia bojovej zástavy čs. légií generálom M.R.Štefánikom v Ríme, prípravu pietneho hrobu popravených Slovákov v Koncentračnom tábore Flossenbürg, návrh úpravy hrobu markízy Benzoni a po päťročnom úsilí zavŕšenie výstavby Centrálneho pamätníka zahynutým príslušníkom OS a OZ SR pred našou Katedrálou v Bratislave – Krasňanoch.

Po ukončení členskej schôdze deň pokračoval neformálnym posedením, priateľskými rozhovormi a zábavou spestrenou vystúpením dua – príslušníkov Vojenskej hudby OS SR zo Sliača. Ráno po raňajkách sme ešte raz poďakovali všetkým, ktorí naše stretnutie zabezpečovali a rozišli sme sa domov.

« späť