Na vojenskom cintoríne v Prešove a vo Veľkom Šariši si už tradične pamiatku vojnových veteránov, ktorí zahynuli vo svetových konfliktoch, uctili zástupcovia 2. mb Prešov, Klubu generálov SR, predstavitelia miest a členovia občianskych združení.

V Prešove pietnu spomienku organizovala 2. mbr, vo Veľkom Šariši mesto, Klub generálov SR a miestna organizácia SZPB.

Za klub generálov sa podujatí zúčastnili genmjr.v.v. Ing. Jozef Blizman, genmjr.v.v. Ing. Miroslav Kováč a brig.gen. v.v. doc. Ing. František Bartko, CSc.

« späť