Dňa 8.11.2016 sa na Veľvyslanectve SR v Prahe pod záštitou veľvyslanca pána Petra Weissa uskutočnil slávnostný akt odovzdania menovacieho dekrétu o menovaní arm. gen. Ludvika Svobodu za čestného člena in memoriam Klubu generálov Slovenskej republiky. O menovaní za čestného člena in memoriam rozhodla Rada KG SR dňa 6.9.2016. Slávnostného aktu sa za KG SR zúčastnila delegácia v zložení predseda genmjr. Ing. František Blanárik, podpredseda genpor. Ing. Peter Vojtek, tajomník gen. JUDr. Tibor Gaplovský a čestný predseda genmjr. JUDr. Ján Vido. Ďalej bola prítomná dcéra pani Zoe Klusáková – Svobodová a vnučka, pani Luďa Klusáková a svojou účasťou význam tohto podujatia podporili aj zástupcovia spoločenských organizácií a to pán Ludvik Engel zo Spoločnosti Ludvika Svobodu, plk. Jiří Bureš – Vojáci proti válce, genmjr. Ing. Josef Šíba a genmjr. Ing. Michal Gondek za Klub generálov Českej republiky. Menovací dekrét odovzdal gen. Blanárik dcére po arm.gen. Svobodovi pani Zoe Klusákovej – Svobodovej súčasne s Pamätnou plaketou KG SR, publikáciou Elita armády a brožúrou k 10. výročiu KG SR. Organizačnému zabezpečeniu tohto podujatia napomohli pridelenec obrany SR plk. Ing. Ján Goceliak a policajný pridelenec SR gen. Ing. Ivan Ševčík, ktorí sa tohto aktu osobne zúčastnili. Pani Zoe Klusáková – Svobodová vo svojom príhovore s vďakou ocenila rozhodnutie KG SR ako aj postoj občanov k jej otcovi arm. gen. Svobodovi. Kópiu menovacieho dekrétu prevzal predseda Spoločnosti Ludvika Svobodu p. Ludvik Engel, ktorý tiež úprimne poďakoval KG SR za takýto prístup.

Odovzdanie menovacieho dekrétu arm. gen. Ludvika Svobodu v Prahe

« späť