14. apríla 2019, cestou do Flossenbürgu sa delegácia KG SR zastavila na 88 km českej diaľnice D1, pri pamätníku na tragickú autohaváriu veľkého Slováka, Alexandra Dubčeka, kde mu generáli sprevádzaní Braňom Neumairom venovali krátku spomienku.

V skupine asi 1000 účastníkov z celého sveta, s príhovormi veľvyslanca USA v Nemecku p. Grenell Richarda, bavorského ministra  školstva a kultúry Prof. Dr. Piazolo Michaela  a ďalších, bola prítomná aj delegácia ČR, pod vedením konzula ČR v Mníchove, pána Kreutera.

Potešilo nás, že sme sa priamo vo Flossenbürgu nečakane stretli aj s našim generálnym konzulom SR v Mníchove, pánom Zemanovičom Františkom, ktorý ale o našej účasti nebol vopred informovaný.

Pietnej spomienky sa za Klub generálov SR zúčastnili:

generálmajor v.v. Svetozár Naďovič, generálmajor v.v. Ján Ďurove s manželkou a náš sympatizant a podporovateľ Branislav Nemunair, ktorý bol aj sponzorom tejto cesty.

Ďalej sa za Slovenskú republiky tejto spomienky zúčastnil generálny konzul SR v Mníchove, pán František Zemanovič a historik, pán Jakub Drábik.

Slovenská skupina si položením venca uctila pamiatku, krátko pred koncom II. sv. vojny, popravených našich 4-och generálov, významných a skoro zabudnutých slovenských účastníkov protifašistického odboja v SNP, generálov Augustína Malára, Jána Goliana, Štefana Jurecha a Rudolfa Viesta.

Generál Naďovič nám poskytol aj veľmi obšírne informácie o dianí v tomto koncentračnom tábore a krátko sme mali možnosť si pozrieť veľmi poučné tamojšie múzeum.

Veľkú dôstojnosť našej malej privátnej slovenskej delegácie dodala účasť našich dvoch generálov vo vojenských uniformách.

Nasledujúci deň,15. apríla 2019 o 09,00, sa generálmajor Naďovič, generálmajor Ďurove a Branislav Neumair zúčastnili stretnutia s riaditeľom Pamätníka koncentračného tábora pánom Dr. Skriebeleitom Jörgom, s cieľom získania presných informácií o priebehu väznenia a popráv našich 4-och generálov a tiež o  likvidácii  ďalších dôstojníkov a účastníkov protifašistického odboja zo Slovenska. Získali sme aj informácie  o väznení Dr. Karvaša Imricha, ktorý bol od r. 1939 guvernérom  Slovenskej národnej banky.

Pán riaditeľ Dr. Skriebeleit sa úprimne potešil záujmu aj zo SR, ktorý žiaľ  v minulosti absentoval a navrhol, že je pripravený pre slovenskú stranu si mimo iného vyčleniť týždeň spoločného bádania v archíve vo Flossenbürgu, kde je zhromaždené už viac ako 80 000 dokumentov a najnovšie aj prepis rádiového spojenia medzi vedením Flossenbürgu a priamo Berlínom, ako aj dokumentov z posledného obdobia pred oslobodením, t.j. aj z času popráv našich generálov, ktoré v tom čase už odpočúvali a odšifrovali Američania.

V ďalšom sme pánovi Dr. Skriebeleitovi tlmočili našu prosbu, aby na symbolickom hrobe, mieste kladenia vencov, bol na kamenej doske popri uvedení spomienky na obete z Českej republiky, uvedená spomienka aj na obete zo Slovenskej republiky, čo z dôvodu doterajšej absencie záujmu slovenských vládnych zástupcov ( žiaľ ako jediných z celého sveta !!! ) nebolo zohľadnené.

Dr. Skriebeleit prejavil ochotu napraviť tento stav, no je viazaný zaužívaným postupom, že predmetné krajiny oficiálne o takéto uvedenie spomienky vo Flossenbürgu na obete z radov svojich spoluobčanov, požiadajú. Odporučil, že by tak malo spraviť naše Ministerstvo zahraničných vecí oficiálnou žiadosťou na nemecké Ministerstvo vnútra. Generál Naďovič prisľúbil k tomu vykonať potrebné kroky na Slovensku.

Cestou späť sme sa zastavili aj na veľmi pekne udržovanom separátnom pamätníku na mnohonárodné obete KZ Flossenbürg, z času po oslobodení KZ, v centre obce Flossenbürg, kde sú ešte prázdne kamenné tabule, dokonca aj s ošumelým CS-znakom, no bez textu. Pravdepodobne je nutný podobný postup, ako vyššie popísané a krajiny by sa mali samé postarať o pamiatku na svojich spoluobčanov.

 

generáli vo Flossenburgu

« späť