Slovenské strategické fórum (SSF) je stretnutie analytikov a expertov, akademikov, zástupcov parlamentu, vládnych štruktúr za okrúhlym stolom, ktorí majú záujem otvorene diskutovať, expertne hodnotiť a prichádzať s progresívnymi myšlienkami vo vzťahu k otázkam spojených s euroatlantickou a slovenskou bezpečnostnou politikou. SSF sa uskutočňuje dvakrát do roka (jar, jeseň).

Siedmy ročník SSF sa tento krát konal v priestoroch mestského úradu v Skalici v dňoch 14. a 15. októbra 2011.

Témou diskusií pri okrúhlom stole, ktoré v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung pripravuje CENAA (Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy), tento krát boli “Udalosti zo Severnej Afriky a Biela kniha obrany. Diskusia prebiehala v štyroch diskusných paneloch:

1.    Lekcia z Líbye: NATO a EÚ,
2.    Slovensko ako aktér medzinárodných vzťahov,
3.    Biela kniha obrany – nové a lepšie ozbrojené sily?,
4.    Biela kniha obrany – ako ďalej?

Fóra sa spolu so skupinou expertov z Ministerstva obrany, zahraničných vecí a financií, Národnej rady SR a mimovládneho sektora, na pozvanie CENAA,  zúčastnili aj dvaja príslušníci Klubu generálov SR. Generálmajor  Ing. Pavel Macko, ktorý vystúpil s úvodným slovom v   prvom diskusnom panelya brig. gen. v.v. doc. Ing. František Bartko, CSc., ktorý uviedol štvrtý diskusný panel. Podrobnosti z rokovania,  závery a odporúčania 7. SSF sú na stránke   CENAA

« späť