V dňoch 8.6. –  13.6.2014 sa uskutočnila vojensko – historická cesta po miestach bojov 1. svetovej vojny na  území  Francúzska , ale predovšetkým prehliadka bojísk operácie OVERLORD pri príležitosti 70. výročia vylodenia Spojeneckých vojsk v Normandii. VHC sa zúčastnili:

vedúci delegácie:      generál v. v. JUDr. Tibor GAPLOVSKÝ

hlavní organizátori:   genmjr.  v. v. Ing Svetozár NAĎOVIČ

                                  Ing. Ladislav KOUDELKA DrSc.

 

členovia KG:              genpor.  v. v. Ing. Jaroslav EŠMÍR

                                 genmjr.  v. v. Ing. Marián MIKUŠ

                                 genmjr.  v. v. Ing. Ján ĎUROVE

                                 genmjr . v. v. Ing. Gašpar HOZMAN

 

sponzori:                   pán Branislav NEUMAIR

                                 pán Peter TOLNAY

                                 pán Radek HRÁDEK / vodič /

 

z iných zložiek:         plk.  v. v. PhDr. Peter ŠVRLO, PhD.

                               plk. v. v.  / polícia / JUDr. Jozef PETRÁŠ, CSc.

                               pplk. v. v. Daniel BREZOŇÁK / vodič /

 

 

 

Dňa 9.6.2014 cesta pokračovala z Rastattu cez Metz, Verdun, Reims do Paríža, časť Meudon.

Cestou sme sa zastavili v historickom meste Verdun, ktorého okolie bolo dejiskom najväčšej pozičnej bitky v dejinách. V tejto bitke zahynulo cca 362 000 francúzskych vojakov a cca 337 000 nemeckých vojakov. Na cintoríne pri Verdune s monumentálnym pamätníkom je pochovaných cca 50 000 vojakov vrátane koloniálnych vojakov z Alžírska a Sudánu.

Dňa 10.6.2014 sme navštívili observatórium, kde pôsobil M. R. Štefánik a tam vlastne začala sa aj jeho politicko – vojensko  – vedecká práca. Pred observatóriom  v peknom parku je umiestnená socha gen. M. R. Štefánika, ktorá je presnou kópiou sochy v meste Brezno. Mestská časť Meudon a Brezno sú družobné mestá. K soche gen. M. R. Štefánika v prítomnosti veľvyslanca SR vo Francúzsku pána Františka Eštoka a vicestarostu  Meudon-a  p. Georges Kocha sme položili veniec. Následne nás pán viceprimátor pozval do budovy radnice, kde sme absolvovali prehliadku pracovných priestorov starostu, sobášnej siene a rokovacej miestnosti mestskej rady. Pánovi Kochovi bolo odovzdané udelené klubové vyznamenanie – Medaila gen. Viesta III.stupňa – za starostlivosť o sochu gen. Štefánika a zachovávanie tradícií počas  jeho pôsobenia na týchto miestach.

V popoludňajších hodinách sme sa presunuli do mesta St. LÔ, ktoré v rámci operácie OVERLORD bolo postihnuté ťažkým bombardovaním a oslobodené vojskami USA v dňoch 8.7. – 27.7. 1944.

Dňa 11.6.2014 sme vykonali presun do Caen, kde sme navštívili múzeum II. sv. vojny a vzhliadli pôsobivý dokumentárny film o operácii OVERLORD.

Potom nasledovala prehliadka jednotlivých sektorov operácie od severu na juh –  pásmo 1.britskej armády / 3x britské divízie, 1x kanadská/ sektormi vylodenia SWORD, GOLD a  JUNO .Prehliadka miesta POIND-HOTS – priestor nasadenia práporu RANGEROV na prekonanie obrany nad útesmi. Z 250 vojakov toto nasadenie prežilo len 90. Ďalej nasledovala prehliadka pásma vylodenia 1 US armády / 2x pešia divízia, 2x vv divízia / so sektormi OMAHA a UTAH. Potom nasledovala prehliadka pôsobivých a vzorne udržiavaných vojenských cintorínov US armády.

Na záver dňa sme navštívili mestečko Saint Mere Englise, kde bola v rámci operácie vysadená 82. vvd US armády. Zaujímavosťou je zachytenie figuríny výsadkára na veži miestnej katedrály, ktorá sa zakladá na skutočnej udalosti z doby vysadenia výsadku.

 

       Dňa 12.6.2014 sme sa rozlúčili so St. LÔ a presunuli do starobylého mestečka Vouzier, kde sa za prítomnosti pridelenca obrany SR vo Francúzsku plk. Tibora Čamaja uskutočnilo stretnutie s predstaviteľmi mesta na čele so starostom p. Yaan Dugardom. Starostovi bolo udelené klubové vyznamenanie – Medaila gen. Viesta – za zabezpečenie starostlivosti o cintorín, kde sú pochovaní aj čs. legionári.

Nasledovala prehliadka bojiska 1. sv. vojny, kde v rokoch 1914 – 1918 spolu s francúzskou armádou bojovali čs. legionári, konkrétne 21. a 22 pešie pluky čs. légií. Pamiatku padlých legionárov sme uctili priložením kytice kvetov na vojenskom cintoríne pri Vouziere. Je tu pochovaných 160 čs. legionárov / z toho cca 1/3 Slovákov /.

Pokračovali sme do mestečka Terron, kde sme navštívili vojenský cintorín a položili kyticu k hrobu čs. legionárov.

Ráno 13.6.2014 sme sa rozlúčili s príjemným mestečkom Rastatt a zahájili dlhú cestu do SR. Cestou sme navštívili mesto Ulm a prehliadli dominantu mesta, katedrálu ULMER MÜNSTER, ktorá je svojho druhu najvyššia na svete – má výšku 161 m.

Za úspešnú vojensko – historickú cestu patrí veľké poďakovanie tým, ktorí ju naplánovali a zorganizovali: genmjr.  v. v. Ing.  Svetozárovi  NAĎOVIČOVI a Ing. Ladislavovi KOUDELKOVI DrSc.,

sponzorom: pánovi  Branislavovi  NEUMAIROVI a pánovi Petrovi  TOLNAYOVI, vodičom : pánovi Radkovi  HRÁDEKOVI a pplk. v. v. Danielovi BREZOŇÁKOVI.      

Normandia

« späť