Dňa 7.marca 2020 o 15.00 hod. sa v spoločenskej miestnosti Kultúrneho domu v Rovinke pri Bratislave uskutočnila výročná členská schôdza Klubu vojenských výsadkárov Bratislava, predsedom ktorého je kpt.v.v. Ing. Ladislav Hreha. Rokovania členskej schôdze sa zúčastnil aj prezident KVV SR pplk.v.v. Ing. Puchoň a delegácie viacerých partnerských organizácií z Českej republiky.

Medzi pozvanými hosťami bol zástupca pridelenca obrany RF na Slovensku plk. Klimov, veliteľ Veliteľstva síl špeciálneho určenia OS SR plk. Ing. Benka, delegácia Klubu ZVSR Nové Mesto nad Váhom na čele s jeho predsedom pplk. Krištofíkom, za Klub generálov SR pozvanie prijal gen. Gaplovský – tajomník KG SR  a gen. Cerovský –  bývalý NGŠ OS SR.

V správe o činnosti KVV Bratislava boli zhodnotené všetky významné aktivity v činnosti Klubu a bola pozitívne hodnotená aj so zahraničnými partnerskými organizáciami. Aj pre rok 2020 si výsadkári schválili do plánu činnosti účasť na mnohých významných spoločenských podujatiach a vyjadrili záujem o prehĺbenie spolupráce s partnerskými organizáciami majúcimi vzťah k ozbrojeným silám.

Plk. Benka odovzdal predsedovi KVV Bratislava odovzdal pozdrav a Pamätnú plaketu NGŠ gen. Zmeka, čo bolo s vďakou prijaté ako výraz ocenenia ich práce.

Rokovanie schôdze svojimi príhovormi pozdravili aj gen. Cerovský a gen. Gaplovský.

« späť