Dňa 19.12.2016 navštívili čestný predseda Klubu generálov SR generálmajor v.v. JUDr. Ján Vido a tajomník KG SR generál v.v. JUDr. Tibor Gaplovský vzácneho jubilanta – najstaršieho žijúceho člena KG SR, generálmajora v.v. Ondreja Šedivého, ktorý sa dňa 28. 11. 2016 dožil krásneho životného jubilea – 95. rokov.

Návšteva sa uskutočnila v Domove pri kríži v Bratislave – Dúbravke, kde oslávenec žije už vyše 6 rokov v útulnom domove pre seniorov v dobrej životnej pohode.

Po predchádzajúcej návšteve delegácie MO SR na čele s ministrom obrany Petrom Gajdošom a 1. zástupcom náčelníka GŠ OS SR generálporučíkom Ing. Pavlom Mackom sme boli druhou delegáciou, ktorá potešila a zároveň ocenila oslávenca.

Pri tejto príležitosti si generál Šedivý prevzal z rúk generála Vida medailu KG SR – Záslužný kríž gen. Viesta II. stupňa (strieborný), ktorý mu bol udelený rozhodnutím Rady KG SR. Súčasne boli menovanému odovzdané Ročenka KG SR 2015 a bulletin k 10. výročiu činnosti KG SR. Generál Šedivý úprimne poďakoval za udelenie medaile. Počas rozhovoru sme ho informovali o činnosti Klubu, ale najmä posledných spoločenských aktivitách. Na záver uviedol, že určite by sa rád zúčastňoval týchto aktivít ale bránia mu v tom obmedzené možnosti pohybu. Jubilantovi sme zaželali dobré zdravie a veľa optimizmu do ďalších rokov s prísľubom, že sa s ním radi opäť čo najskôr stretneme.

Ocenenie jubilanta generálmajora Ondreja Šedivého

« späť