22. – 24. január 

 

Na pozvanie prezidenta Klubu generálov a admirálov Srbska (KGA) generálporučíka Lubiše Stojimiroviča a výkonného riaditeľa Klubu generálov a admirálov Srbska generálplukovníka Vidoje Panteliča navštívila delegácia Klubu generálov SR hlavné mesto Srbska – Belehrad.

Delegáciu KG SR tvorili predseda KG SR generálmajor v.v. František Blanárik, generálporučík v.v. Pavel Honzek a generálmajor v.v. Svetozár Naďovič.

Návšteva v Belehrade bola spojená aj s podpísaním Dohody o vzájomnej spolupráci a pomoci medzi Klubom generálov a admirálov Srbska a Klubom generálov SR.

Naši priatelia zo Srbska pripravili bohatý program. Po príjazde našej delegácie do Belehradu ich privítal výkonný predseda Klubu GA Srbska generálplukovník Vidoje Pantelič, generálmajor Radoslav Škorič a generálmajor Dušan Vojvodič. Pri pracovnom obede boli prediskutované otázky možnej vzájomnej spolupráce obidvoch klubov.

Delegácia KG SR bola prijatá námestníkom ministra obrany Srbska, plukovníkom v zálohe Miroslavom Jovanovičom.

V Dome armády sa za prítomnosti členov Výkonného výboru KGA Srbska uskutočnilo podpísanie Dohody o vzájomnej spolupráci medzi KGA Srbska a KG SR. Za Klub generálov a admirálov Srbska dohodu podpísal predseda Klubu generálporučík Ľubiša Stojimirovič a za Klub generálov SR predseda Klubu generálmajor František Blanárik.

Predseda KG SR generálmajor František Blanárik odovzdal vyznamenania Klubu generálov SR predsedovi Klubu generálov a admirálov Srbska generálporučíkovi Lubišovi STOJIMIROVIČOVI – „Záslužný kríž generála Rudolfa Viesta II. stupňa“, Výkonnému riaditeľovi KGA Srbska generálplukovníkovi Vidoje PANTELIČOVI – „Pamätnú medailu generála Jána Goliána II. stupňa“ a členovi výkonného výboru KGA Srbska generálmajorovi Radoslavovi ŠKORIČOVI – „Pamätnú medailu generála Jána Goliána III. stupňa“

Po podpise dohody delegácia KG SR navštívila Vojenské múzeum v pevnosti Kalemegdan, ktorá sa vypína nad ústim rieky Sávy do Dunaja.

Z pevnosti Kalemegdam sme sa presunuli do asi 50 minút vzdialeného okresného mesta Kovačica, ktoré sa nachádza v južno-banatskom obvode autonómneho kraja Vojvodina. Kovačica je druhým najvýznamnejším krajanským centrom v Srbsku. Novodobá história mesta sa datuje od roku 1802, kedy na jej územie prišlo 80 hraničiarskych rodín, prevažne z južného Slovenska a severného Maďarska. Mesto je vo svete známe ako metropola insitného umenia pod záštitou UNESCO. V meste viac ako 200 rokov pokojne nažívajú Slováci, Srbi, Maďari, Rumuni a iné národnosti. Slováci tu predstavujú 70% obyvateľstva.

Pred obecným domom, sídlom starostu obce, nás privítali predstavitelia miestnej samosprávy. Starosta obce Ján Puškár, poslanec parlamentu Vojvodiny Martin Zloch a primátor okresu Lászlo Vidač. Z obecného domu viedla naša cesta do svetoznámej Galérie insitného (naivného) umenia, ktorá bola založená v roku 1955.

Ďalšou významnou zaujímavosťou Kovačice je majster husliar Ján Nemček. Ján Nemček pochádza z hudobníckej rodiny Slovákov v Srbsku.  V roku 1993 sa presťahoval do Trnavy. Neskôr začal zaúčať študentov na školách v Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici a vo Zvolene, kde založil husliarsku školu. Majster Nemček vychoval na Slovensku v štyroch ročníkoch šesťdesiatpäť žiakov.

Naša poznávacia cesta za históriou Srbska viedla do neďalekej obce Idvor, kde sa narodil matematik, fyzik, vedec a vynálezca Michail Idvorski Pupin.

Vo svete sa preslávil ako objaviteľ použitia samoindukčných cievok pre zlepšenie prenosovej vzdialenosti telefónnych vedení, ktoré boli nazvané ako „pupinizácia“. Navštívili sme rodný domček I. Pupina, školu, ktorú navštevoval a múzeum I. Pupina.

Program dňa sme zakončili v „Relax centru“ v Kovačici. V príjemnom prostredí hotelovej reštaurácie sme poďakovali našim hostiteľom – starostovi pánovi Puškárovi, poslancovi Vojvodiny pánovi Zlochovi a primátorovi okresu pánovi Vidačovi, a zaželali im veľa úspechov na prístupovej ceste do Európskej únie.

Návšteva Klubu generálov a admirálov Srbska a podpísanie Dohody o vzájomnej spolupráci v Belehrade.

« späť