Na základe pozvania majiteľa vojenského múzea – pána Ladislava ŽÁKOVIČA, dňa 16.9.2016, navštívila delegácia Klubu generálov SR v zložení : gen. Blanárik, gen. Horský, gen. Bartko a gen. Mečár jeho prezentáciu v Pohronskom Ruskove. Spolu s delegáciou KG SR sa návštevy zúčastnila skupina generálov z partnerskej ukrajinskej organizácie Zakarpatského združenia vojenských veteránov.Pán Žákovič odprezentoval v priestoroch, ktoré prebudoval z poľnohospodárskeho statku zbierku, na ktorej je viditeľná na prvý pohľad nielen láska majiteľa k vojenskej histórii, ale aj nesmierna obetavosť, značné pracovné a časové vyťaženie, ako aj vklad nemalých finančných prostriedkov. Detaily, ktoré sa členovia KG SR počas prezentácie dozvedeli, svedčia o doslova mravenčej práci, ktorej výsledkom sú aj slová pána Žákoviča, že  v každej muzeálnej maličkosti mal na pamäti predovšetkým ľudí, ktorí boli majiteľmi, či obsluhou tej – ktorej zbrane, či veci, ich osudy a tam, kde sa to dá, má snahu dať aj potomkom zisteného vojaka vedieť, čo sa sním stalo a aký bol osud ktorý zistil vo svojom pátraní. Množstvo exponátov pod rukami pána Žákoviča po rokoch chátranaia ožíva a dokonca v nejednom prípade spojazdnil aj už nefunkčné agregáty a motory vojenskej techniky.Ako dar múzeu odovzdal predseda Klubu generálov – gen. Blanárik, pánovi Žákovičovi svoju uniformu a publikáciu GENERÁLI a poďakoval sa mu za naozaj nevšedný zážitok. O činnosti tohoto vojenského múzea, ktoré je blízkym spolupracovníkom aj Vojenského historického ústavu, sa môžete dočítať na stránke : http://www.mhmo.sk/

Vojenské múzeum Pohronský Ruskov

« späť