Odovzdanie pamätných plakiet k 100-mu výročiu ukončenia 1. svetovej vojny príslušníkom brigády bojového zabezpečenia a práporu podpory velenia za pomoc pri obnove vojnového cintorína v Trenčíne – Kubrá

7. januára 2019 navštívili členovia regionálnej skupiny KG SR Sever, generálporučík v.v. Pavel Honzek a generálmajor v.v. Dušan Humený, kasárne v Trenčíne. Tu odovzdali príslušníkom brigády bojového zabezpečenia a práporu podpory velenia PS OS SR pamätné plakety k 100 – mu výročiu ukončenia 1. svetovej vojny a obnove vojnového cintorína v Trenčíne – Kubrá.

Plakety boli rozhodnutím Rady KG SR odovzdané ako poďakovanie príslušníkom útvarov za poskytnutú pomoc pri obnove vojnového cintorína v priebehu rokov 2016 – 2018.

Na úvod slávnostného zhromaždenia generálporučík v.v. Pavel Honzek pripomenul ako vznikla myšlienka obnoviť starý zabudnutý a bezmenný cintorín a priebeh jeho obnovy. Vyzdvihol, že bez pomoci príslušníkov ozbrojených síl by úloha Klubu generálov SR nemohla byť splnená. Celkovo sa na obnove vojnového cintorína podieľalo viac ako 300 príslušníkov ozbrojených síl. Niektorí z nich pomáhali aj viac krát. Ozbrojené sily poskytli aj dopravnú a špeciálnu techniku. Najvia vojakov sa na obnove zúčastnilo s práporu podpory velenia v Trenčíne, kde bola veliteľka podplukovníčka Zuzana Kraushuberová a neskôr podplukovník Rázga a príslušníci ženijného práporu zo Serede.

Z brigády bojového zabezpečenia bolo odmenených celkom 10 vojakov a z práporu podpory velenia celkom 59 príslušníkov.

Odovzdanie pamätných plakiet k 100-mu výročiu ukončenia 1. svetovej vojny

« späť