Dňa 17. januára 2017 sa v budove Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov na Štúrovej 8 v Bratislave stretli predstavitelia SZPB, ZV SR a KG SR, aby navštívili stálu expozíciu „Za slobodu“, venovanú odkazom pokrokových národných a protifašistických tradícií, vzniku a práci Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ktorá bola slávnostne otvorená 20. decembra 2016. 

Na vytvorení tejto expozície okrem Ústrednej rady SZPB tiež participovali RTVS, Slovenský filmový ústav, Slovenský národný archív, Múzeum slovenského národného povstania a Klub výtvarných umelcov a teoretikov. „Náš zväz nemal doteraz oficiálnu výstavu o vzniku a práci našej organizácie. V minulom roku prišiel návrh urobiť si v suteréne poriadok, desaťročia tam boli nahromadené odpadky z budovy. Dali sme to do poriadku, teraz sa to už volá -1. poschodie,“ uviedol predseda SZPB Pavol Sečkár ku genéze expozície, ktorej obsah zodpovedá dejinným udalostiam od čias Ľudovíta Štúra až po dnešok.

Výstava je členená do dvoch siení. Prvú tzv. národno – formatívnu časť otvárajú meruôsme roky, sú v nej predstavené osobnosti ako generál M. R. Štefánik, Alexander Dubček, Laco Novomeský a mnohí ďalší. Prezentuje zaujímavý fotodokumentačný materiál z čias oslobodenia a povstania, knižné publikácie, ale aj kolekciu výtvarných diel. Tradíciám odbojárskeho hnutia je venovaná druhá časť stálej expozície situovaná do ďalšej siene. Rozpráva o vzniku rôznych partizánskych i leteckých skupín, ktoré bojovali v SNP za slobodu Slovenska. Približuje vznik a vývoj protifašistických odbojárskych organizácií po oslobodení – Zväz slovenských partizánov, Zväz vojakov SNP a Zväz protifašistických politických väzňov na Slovensku. Poskytuje informácie o zjazdoch a predsedoch týchto organizácií. Expozíciou nás sprevádzal jej zostavovateľ PhDr. Ladislav Skrak.

Predseda Klubu generálov SR generálmajor v.v. Ing. František Blanárik a podpredseda KG SR generálporučík v.v. Ing. Peter Vojtek odovzdali predsedovi SZPFB pánovi Pavlovi Sečkárovi medailu generála Rudolfa Viesta III. stupňa.

Po ukončení prehliadky sa predstavitelia všetkých troch organizácií stretli na neformálnom rokovaní, ktoré využili na zosúladenie úsilia pri tvorbe Pamätníka neznámeho vojaka spresneniu plánu spolupráce v novom roku. 

Za KG SR sa stretnutia zúčastnili generáli František Blanárik, Peter Vojtek, Milan Cerovský, Michal Vaľo, Juraj Baránek a sekretár Igor Daxner.

Odovzdanie vyznamenania

« späť