Každoročne si Klub generálov SR pripomína výročie vzniku SNP v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku. Tak tomu bolo aj pri 70. Výročí vzniku SNP.

Tohtoročných osláv sa spolu s členmi KG SR osláv zúčastnila aj delegácia družobného Klubu generálov a admirálov zo Srbska a generálny tajomník Medzinárodného konzultatívneho výboru dôstojníkov v zálohe – pán Anatolij Kumachov z Moskvy. Delegáciu Klubu Generálov a admirálov Srbska viedol jej predseda generálplukovník Vidoje Pantelič, členmi delegácie boli členovia Výkonného výboru KGaA Srbska generálmajor Radoslav Škorič, genmjr. Dušan Vojvodič brig.gen. Dobrivoje Veľkovič. Osláv sa zúčastnil aj pplk. Marcel Jurech-York – syn generála Jurecha, čestného člena KG SR in memoriam, ktorý zahynul na konci II. svetovej vojny v koncentračnom tábore.

Za KG SR sa osláv 70. výročia SNP zúčastnili:

generál František Blanárik – predseda KG SR, generál Peter Vojtek – podpredseda KG SR, generál Svetozár Naďovič s manželkou, generál Marián Horský, generál František Bartko, generál Ján Vido, generál Ján Ďurove s manželkou, generál Stanislav Petrenec, generál Jaroslav Ešmír, generál Dušan Humený, generál Gašpar Hozman s manželkou, generál Igor Čombor,

generál Michal Vaľo, generál Marián Mikluš – vedúci RSk Sever, generál Peter Gajdoš, generál Jaroslav Kuča.

Členovia KG SR spolu s členmi zahraničných delegácií položili veniec pri Pamätníku SNP v ÚVN Ružomberok. V slávnostnom prejave bola vyzdvihnutá úloha vojenskej nemocnice, ktorej zamestnanci sa aktívne zúčastnili bojov v Slovenskom národnom povstaní.

Pri príležitosti 70. výročia SNP a 100. výročia vzniku vojenskej nemocnice bola Klubom generálov Slovenskej republiky udelená Ústrednej vojenskej nemocnici medaila KG SR – Záslužný kríž generála Rudolfa Viesta I. st. Vyznamenanie odovzdal podpredseda KG SR generálporučík v.v. Ing. Peter Vojtek.

Oslavy 70. výročia SNP v Ružomberku pokračovali slávnostným aktom položenia vencov aj k pamätníku Matky partizána na námestí v Ružomberku.

Po oslavách v meste sa členovia KG SR a ich hostia zišli na krátkom slávnostnom zhromaždení so zástupcami ÚVN Ružomberok. Rozhodnutím riaditeľa ÚVN bola pri príležitosti 70. výročia SNP udelená medaila ÚVN, ktorú odovzdal zástupca riaditeľa nemocnice MUDr. Ladislav Slobodník a vedúci personálneho úseku Ing. Stanislav Síkel. Ocenení boli:

·      generálny tajomník IAC Anatolij Kumachov,

·      generálplukovník Vidoje Pantelič – predseda Klubu GaA Srbska,

·      generálmajor Radoslav Škorič,

·      genmjr. Dušan Vojvodič,

·      brig.gen. Dobrivoje Veľkovič.

Vo večerných hodinách sa generáli stretli v príjemnom prostredí vojenského rekreačného zariadenia na Smrekovici. Prítomných členov KG SR, ich manželky, zástupcov ÚVN Ružomberok, ako aj zahraničných hostí, prišiel pozdraviť aj veliteľ Národnej gardy Indiany z USA generálmajor Martin Umbarger v sprievode 1. zástupcu NGŠ OS SR generálporučíka Ing. Petra Gajdoša.

Generálmajor Martin Umbarger si z rúk generála Gajdoša prevzal pamätnú medailu k 70. výročiu SNP, ktorú mu udelil MO SR.

Zástupca riaditeľa ÚVN SNP Ružomberok pán MUDr. Ladislav Slobodník odovzdal generálovi Umbargerovi medailu Ústrednej nemocnice Ružomberok pri príležitosti 70. výročia SNP.

Členovia KG SR so svojim hosťami z USA, Srbska a Ruskej federácie strávili príjemný večer v rekreačnom zariadení hotel Granit na Smrekovici.

V piatok 29.8.2014 sa hostia zo Srbska a Ruskej federácie v sprievode generála Blanárika, Vojteka, Horského, Vida, Barteka a Naďoviča presunuli do Banskej Bystrice, kde sa zúčastnili celonárodných osláv 70. výročia Slovenského národného povstania.

Delegácie navštívili Múzeum SNP a potom sa zúčastnili slávnostného ako aj kultúrneho programu.

Pri spiatočnej ceste si urobili krátku prestávku na malé občerstvenie neďaleko obce Vlkolínec, kde navštívili plk. v.v. Jozefa Kudličku, bývalého pracovníka Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši.

Súčasťou zaujímavého programu pre členov zahraničných delegácií bola aj návšteva podhorskej osady Vlkolínec – pamiatkovej rezervácie zapísanej do zoznamov UNESCO. Vlkolínec je pamiatkovou rezerváciou ľudovej archi-tektúry pozostávajúci z typických zrubových objektov.

Osada predstavuje vyše 40 drevených domčekov zo 16. až 19. storočia prirodzene vsadených do nádhernej a nepoškvrnenej prírody a dáva odpovede na otázky ako žili, kto boli, čím sa zaoberali, v akých hrncoch a ako varili, na čom spávali naši predkovia ?

 

Po prehliadke rázovitej dedinky sa hostia vrátili do hotela Granit na Smrekovici a ráno sa členovia KG SR so svojimi hosťami rozlúčili a popriali im šťastnú cestu domov.

Oslavy 70. výročia SNP v Ružomberku

« späť