Na základe rozhodnutie Rady Klubu generálov SR sa tohtoročné oslavy Dňa Ozbrojených síl SR uskutočnili 19. septembra v Brezovej pod Bradlom. Na oslavy boli pozvaní zástupcovia Klubu generálov ČR, Klubu generálov Wojska Poľskiego a Spoločnosti dôstojníkov a generálov v zálohe z Rakúska.

Z Klubu generálov Českej republiky sa osláv zúčastnili:

generálmajor v.v. Ing. Josef Šíba – predseda KG ČR

generálporučík v.v. Ing. Karel Holub, generálmajor v.v. Ing. Michal Gondek,

generálmajor v.v. Ing. Pavel Krajčovič a generálmajor v.v. Ing. Jiří Kubala

Z Klubu generálov Wojska Poľskiego sa zúčastnil jeho predseda brigádny generál Roman Harmoza.

Zo Spoločnosti dôstojníkov a generálov v zálohe Viedeň prijali účasť na našich oslavách:

plukovník Prof. Mag. Rudolf Raubik – prezident OG-Wien,

brigádny generál Roland Vogel, generál Roland Hans Ertl, generál Edmund Entacher, generálmajor Helmut Dörner, plukovník Jürgen Frank.

Zraz účastníkov osláv Dňa OS SR bol vo štvrtok vo večerných hodinách v kaštieli Brunovce. Tu našich hostí privítal predseda KG SR generál Blanárik, generál Horský, generál Blizman, generál Pančík, generál Vido, generál Naďovič a generál Honzek.

Po príjemne strávenom večeri v prekrásnom prostredí brunovského kaštieľa sa generáli presunuli ráno do Brezovej pod Bradlom. Prvá cesta našich hostí viedla na Bradlo k Mohyle generála M. R. Štefánika. Výklad a historické fakty nám priblížil člen spoločnosti M.R. Štefánika, miestny učiteľ pán Uhrík.

Z Mohyly sa delegácie presunuli na Mestský úrad, kde nás prijala primátorka mesta pani Eva Ušiaková.

Pri pamätníku Hurbanovských bojovníkov na Prietržskej ceste položili delegácie GŠ OS SR, Klubu generálov SR, ČR, WP a Rakúska, miestnych orgánov štátnej správy a spoločenských organizácií vence.

Slávnostný príhovor v zastúpení náčelníka Generálneho štábu OS SR predniesol 2. zástupca NGŠ OS SR generál Pavol Macko. Primátorka mesta Brezová pod Bradlom vo svojom vystúpení vyzdvihla podiel KG SR na obnovení tohto pamätníka.

Predseda Klubu generálov Wojska Polskiego brigádny generál Roman Harmoza vysoko ocenil spoluprácu s KG SR. Na základe rozkazu MO Poľskej republiky odovzdal vyznamenania členom KG SR generálovi Františkovi Blanárikovi a generálovi Mariánovi Horskému.

Predseda KG SR poďakoval miestnym orgánom za podporu a spoluprácu s Klubom generálov SR.

Major Igor Daxner, sekretár KG SR, vyhlásil Rozhodnutie Rady KG SR o vymenovaní zahraničných hostí z Klubu generálov Českej republiky, Klubu generálov Wojska Poľskiego a Spoločnosti dôstojníkov a generálov Rakúska za čestných členov Klubu generálov Slovenskej republiky.

Za čestných členov KG SR boli vymenovaní:

generálmajor v.v. Ing. Pavel Krajčovič – Klub generálov Českej republiky,

generálporučík v.v. Ing. Jozef Ferenc – Klub generálov Českej republiky,

brigádny generál v.v. Roman Harmoza – Klub generálov Wojska Poľskiego,

divízny generál v.v. Franciszek Puchala – Klub generálov Wojska Poľskiego,

generál Roland Hans Ertl – Spoločnosť dôstojníkov a generálov Rakúsko

generál Edmund Entacher – Spoločnosť dôstojníkov a generálov Rakúsko

Z Prietržskej cesty sa účastníci osláv Dňa OS SR stretli na Čaši vína v reštaurácii „U Sváka Ragana“.

V podvečerných hodinách sa členovia KG SR a ich zahraniční hostia stretli opäť v krásnom kaštieli Brunovce, kde bolo pripravené malé občerstvenie.

Predseda KG SR generál Blanárik odovzdal dekréty o vymenovaní za čestného člena KG SR neprítomným generálom z Poľska a Českej republiky.

Generálmajor v.v. JUDr. Ján Vido zablahoželal predsedovi KG SR k jeho narodeninám a potom sa už rozprúdila len zábava. Živo sa diskutovalo pri všetkých stoloch až do neskorých večerných hodín.

V priebehu večera generál Blanárik previedol zahraničných hostí po historických častiach kaštieľa. Hostia si prezreli malú kaplnku, kde prebiehajú bohoslužby, ako aj priestory, ktoré si zachovali takmer pôvodný vzhľad.

Oslavy Dňa Ozbrojených síl SR, Návšteva z Klubov generálov Českej republiky, Rakúska a Poľska

« späť