Už sa stalo pomaly tradíciou, že Klub generálov na pozvanie riaditeľa Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku položí veniec ako spomienku k pamätníku obetí v areáli vojenskej nemocnice. Rovnako aj tohoto roku sme sa zúčastnili v hojnom počte, posilnení aj niekoľkými manželkami pánov generálov a v sprievode osobností a organizácií mesta Ružomberok, sme sa poklonili pamiatke hrdinov SNP pri pamätníku „Matky partizána“. Po skončení osláv, sme sa presunuli na Smrekovicu, kde po krátkej porade Rady KG SR, sme posedeli spoločne v kolibe a zaspomínali na nedávne časy vojenské predovšetkým vo veselom duchu. Pod strechou koliby na Smrekovici sa zišli generáli Blanárik, Honzek, Hozman, Horský, Bartko, Mečár, Naďovič, Gaplovský, Vido, Čombor, Pančík, sekretár KG kpt. Daxner, plk. v. v. Síkel a milá dámska spoločnosť pani Honzekovej, Pančíkovej, Hozmanovej a Naďovičovej.Na druhý deň sa delegácia Klubu generálov v zložení generálov Blanárika, Horského, Bartka, Mečára a Gaplovského zúčastnila ústredných osláv SNP v Banskej Bystrici, kde si v sprievode celého spoločenského a politického spektra Slovenskej republiky, položením venca, pripomenuli hrdinov a obete výnimočného historického vystúpenia Slovákov.

Oslavy SNP

« späť