Vážení páni generáli

Rada Klubu generálov SR vás pozýva na Členskú schôdzu Klubu generálov, ktorá sa uskutoční v dňoch 14.11. – 15.11.2014 v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Bánovská cesta 8111. Hasičská brigáda HaZZ je dislokovaná v spoločnom objekte s 5. plukom špeciálneho určenia, pričom vchod je situovaný z opačnej strany objektu.Zraz účastníkov ČS 14.11.2014 o 13,30.

« späť