Na pozvanie veliteľa posádky Trenčín a veliteľa Pozemných síl OS SR brigádneho generála Ondřeja Novosada a predsedu Klubu generálov SR generála Blanárika sa členovia KG SR a mnoho ďalších hostí  zišlo v Trenčíne na vojenskom útvare 5728 v Kubre.

V spolupráci s veliteľom posádky tu členovia RSk Sever KG SR pripravili prvé spoločné položenie vencov k hrobom 771 vojakov z 10-tich súčasných štátov, ktorí bojovali v 1. svetovej vojne a vo vojenskej nemocnici v Trenčíne zomreli následkom zranení alebo vážnych ochorení. Nájdeme tu vedľa seba ležať Čecha, Nemca, Rusa, Poliaka, Rakúšana, Slováka, Rumuna, Taliana, Maďara alebo Turka.

Klub generálov SR sa rozhodol obnoviť zanedbaný a nikým neudržiavaný vojenský cintorín. Svoju úlohu si rozvrhol do 4 etáp a vynakladá veľké úsilie k tomu, aby cintorín bol znovu obnovený k 100-tému výročiu ukončenia 1. svetovej vojny dňa 10. novembra 2018.

Pietneho aktu sa zúčastnili brigádny generál Ivan Hirka, náčelník štábu strategického plánovania Generálneho štábu OS SR, veliteľ pozemných síl a veliteľ trenčianskej posádky brigádny generál Ondřej Novosad, vyslanec Ruskej federácie na Slovensku Andrej ŠABANOV, pridelenci obrany Českej republiky, Ruskej federácie a Maďarska na Slovensku, delegácia ministerstva obrany Maďarska na čele s podplukovníkom Rolandom MARUZSOM, vedúcim oddelenia pre spoločenské vzťahy a vojenskú pietu, Klub generálov SR na čele s generálmajorom v. v. Františkom Blanárikom, Prezident zväzu vojakov SR plukovník v. v. Tomáš Švec, Janka Fabová, sekretárka Medzinárodnej asociácie miest mieru, velitelia útvarov posádky Trenčín, členovia Klubu vojenských veteránov Trenčín a Topoľčany, predstavitelia obchodných spoločností, ktoré finančne podporili tento projekt.

Za Klub generálov SR sa pietneho aktu zúčastnili generáli Vojtek, Vido, Pančík, Horský, Blizman, Ešmír, Hozman, Humený, Honzek, Baránek, Novosad, Krištofovič, Gaplovský, Naďovič a sekretár KG SR major Daxner.

Hostia si mali možnosť pozrieť vykonané práce v roku 2015, ktoré boli v rámci obnovy cintorína vykonané „pod taktovkou“ vedúceho RSk Sever generála Honzeka.

Delegácie položili vence pri vchode na cintorín, vypočuli si príhovor generála Naďoviča, tajomníčky Medzinárodnej asociácie miest mieru Janky Fabovej a duchovné slovo pplk. Lipku.

Na záver pietneho aktu zatrúbil vojenský trubač večierku.

Pietny akt Kladenia vencov na vojenskom cintoríne v Kubre

« späť