V roku 2014 prijala Rada Klubu generálov SR návrh regionálnej skupiny Sever na obnovu vojnového cintorína v Trenčíne – Kubrá. Realizáciou celého projektu obnovy bol poverený vedúci Rsk KG SR Sever generálporučík v.v. Ing. Pavel Honzek.

Ešte v roku 2014 navštívili generál Honzek, generál Hozman a generál Humený Vojenský historický ústav v Bratislave a začala sa mravčia práca nad štúdiom dokumentácie a hľadanie podkladov pre začatie obnovy. Za aktívnej pomoci pracovníka VHÚ Bratislava pána podplukovníka v.v. Petra Krajčíroviča sa podarilo generálom nájsť zoznamy tu pochovaných, ako aj plány celého vojnového cintorína.

Od roku 2015 sa začala vlastná realizácia projektu obnovy. Autormi projektu sú generál Honzek a generál Hozman, spolu s bývalým veliteľom muničného skladu v ktorom sa vojnový cintorína nachádza, majorom v.v. Jánom Kollárom.

Úloha bola jasná. Obnovu ukončiť k 100 – mu výročiu ukončenia 1. svetovej vojny a otvoriť cintorín dňa 11.11.2018.

V priebehu štyroch rokov sme boli svedkami, ako obnova pokračuje. Podarilo sa oslovovať rôznych sponzorov, či už od fyzických osôb, rôznych spoločností ako aj členov Klubu generálov Slovenskej republiky. Podporu nám vyjadrili aj veľvyslanectvá Ruskej federácie, Maďarskej republiky, Poľskej republiky a Spolkovej republiky Nemecko.

Prišiel deň „D“ – 11. november 2018 a generálporučík v.v. Pavel Honzek predviedol výsledok spoločnej práce príslušníkov ozbrojených síl, sponzorov a všetkých podporovateľov.

Pietneho aktu sa zúčastnil osobne minister obrany SR Peter Gajdoš, predseda výboru  NR SR pre obranu a bezpečnosť  Anton Hrnko, excelencie a predstavitelia diplomatických zborov, štátny tajomník MO Marián Saloň, generálny tajomník služobného úradu MO Ján Hoľko, NGŠ OS SR genpor. Daniel Zmeko, 1. ordinár ordinariátu OS a OZ SR biskup František Rábek,  náčelník vojenskej kancelárie prezidenta SR genmjr. Vladimír Šimko, členovia Klubu generálov SR na čele s predsedom KG SR generálom Františkom Blanárikom, primátor Trenčína Richard Rybníček,  primátor mesta Partizánske Jozef Bôžik, velitelia útvarov, predstavitelia štátnej správy a samosprávy kraja a okresu Trenčín, predstavitelia profesijných organizácií a združení, deti a rodinní príslušníci vojakov pochovaných na tomto cintoríne.

Program pietneho aktu moderoval známy vojenský žurnalista plk. v. z. Miroslav Minár.

Po oficiálnom privítaní všetkých zúčastnených biskup  Mons. František Rábek umocnil pietnu spomienku na všetky obete 1. svetovej vojny duchovným slovom a vysvätil  nový centrálny kríž na cintoríne.

Následne niekoľko desiatok delegácií z domova i zo zahraničia  položilo vence ku krížu a pamätníku a úklonom alebo vojenským pozdravom vzdalo hold zosnulým vojakom.  Na koniec pietneho aktu kladenia vencov zaznela hymna SR.

S hlavným prejavom vystúpil minister obrany Peter Gajdoš. Vo svojom vystúpení zdôraznil, že obete 1. svetovej vojny, ako aj všetkých ostatných ozbrojených konfliktov nám majú byť výstrahou.

„Boli by sme veľmi odvážni, ak by sme tvrdili, že dnes je vo svete bezpečne a nič podobné sa už zopakovať nemôže. Ak by to tak bolo, naši vojaci by nemuseli odchádzať do Afganistanu či Iraku, aby aj Slovensko prispelo k tomu, aby miestne konflikty neprerástli opäť až do tých svetových,“  dodal minister.

„Ďakujem Ti, Paľko i všetkým členom Klubu generálov SR za prácu, ktorú ste pri obnovení tohto cintorína vykonali,  pretože hrdinovia, ktorí sú tu pochovaní si takéto dôstojné miesto posledného odpočinku rozhodne zaslúžia,“ ocenil prácu Klubu generálov SR minister Peter Gajdoš.

Predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť  Anton Hrnko  vo svojom príhovore okrem iného povedal:. „Títo ľudia nikdy nechceli zomrieť. Oni nešli bojovať ako nejakí fanatici, ktorých cieľom je vo vojne zomrieť, oni si išli splniť svoju povinnosť, niekedy aj takú zvrátenú, akou bola 1. svetová vojna, kde generáli starými taktickými spôsobmi v kolónach hnali svojich vojakov proti mašinovým guľometom.“ 

Generálny tajomník služobného úradu MO SR Ján Hoľko poďakoval iniciátorom myšlienky obnovy vojenského cintorína. „Na Slovensku je veľké množstvo vojnových cintorínov. Jeden z nich ožil a stal sa dôstojným pietnym miestom na to, aby sme si pripomínali, čo sa v histórii stalo a čo naša spoločnosť už nikdy nesmie dopustiť. Je to naozaj veľké dielo, ktoré sa skutočne podarilo. Som nesmierne hrdý a veľmi vďačný. Zároveň sa ako predstaviteľ štátnej správy zaväzujem, že tento cintorín budeme naďalej zveľaďovať,“ povedal.

Ako posledný so svojím príhovorom vystúpil autor a manažér celého projektu obnovy vojenského cintorína genpor. v. v. Ing. Pavel Honzek, ktorý pripomenul, že obnovu cintorína sa podarilo zrealizovať aj vďaka pomoci MO SR, veľvyslanectiev Ruskej Federácie, Poľskej republiky, Maďarskej republiky, štátneho podniku Vojenské lesy a majetky SR, MSM Martin, s.r.o., Dubnica nad Váhom prevádzka Trenčín, poslancov NR SR, starostov obcí, riaditeľov obchodných spoločností a firiem, členov Klubu generálov SR a občanov SR, ktorí poskytli finančnú a materiálnu pomoc. „ Celkovo sa na obnove finančne a materiálne podieľalo 69 právnických a fyzických osôb, ktorých tabuľky sú umiestnené na chodníku ku stĺpom. Vážení hostia, prosím o prepáčenie, že z časových dôvodov nemenujem všetkých sponzorov a podporovateľov, ale všetkým im patrí jedno obrovské Ďakujem,“ povedal a nezabudol poďakovať aj spoluautorom projektu gen.  Hozmanovi a mjr. Kollárovi  a najbližším spolupracovníkom pánovi Madovému a Švejdovi.

„Ukončili sme práce s presvedčením, že obnovený cintorín zostane aj naďalej miestom každoročnej dôstojnej pietnej spomienky. Miestom, kde si budeme pripomínať tragédiu Veľkej vojny. Vyslovujem presvedčenie, že kompetentné orgány MO SR a GŠ OS SR  budú v našom diele úspešne pokračovať,“  dodal na koniec svojho prejavu gen. Honzek.

Na záver pietneho aktu sa 50 žiakov základnej školy Kubranská rozbehlo medzi hroby pochovaných vojakov a zapálilo kahančeky a umiestnili drevené krížiky k pomníčkom vojakov.

Pietneho aktu a otvorenia obnoveného cintorína sa zúčastnila početná delegácia členov Klubu generálov SR.

Genmjr. František Blanárik – predseda KG SR, genpor. Peter Vojtek – podpredseda KG SR, generál Tibor Gaplovský – tajomník KG SR, genmjr. Jozef Zadžora, genpor. Pavel Honzek, generál Alexander Nejedlý, genpor. Peter Gajdoš – MO SR, genpor. Daniel Zmeko – NGŠ OS SR, generálmajor Jindřich Joch – vel. PV OS SR, generálmajor Michal Vaľo, genmjr. Gašpar Hozman, genpor. Jaroslav Ešmír, genmjr. Svetozár Naďovič, genmjr. Ján Pančík, genmjr. Vladimír Šimko, generál Ľubomír Bulík, brig. gen. Martin Stoklasa, genmjr. Jozef Blizman, genmjr. Marián Horský, genmjr. Ján Ďurove, genmjr. Dušan Humený, generál Milan Cerovský, generál Oto Lobodáš, generálmajor Michal Vaľo, brig. generál Stanislav Petrenec a pplk. Igor Daxner – asistent KG SR.

https://www.youtube.com/watch?v=SU7UMZSj9xE&feature=youtu.be

Vojenský cintorín Kubrá

« späť