Oslavy Dňa vojnových veteránov.

Pri príležitosti 99. výročia ukončenia prvej svetovej vojny pripravil veliteľ posádky Trenčín a veliteľ pozemných síl spolu s Klubom generálov SR pietnu spomienku, na ktorej sa zúčastnil štátny tajomník Marián Saloň spolu so zástupcom náčelníka generálneho štábu OS SR genpor. Pavlom Mackom, veliteľom pozemných síl generálom Jochom s veliteľmi útvarov posádky Trenčín, Ing. Janou Kráľovou z ministerstva vnútra SR, predsedom TSK Jaroslavom Baškom, primátorom mesta Trenčín Richardom Rybníčkom a ďalšími predstaviteľmi občianskych organizácií.

Aktu sa zúčastnili predstavitelia vojenského diplomatického zboru – pridelenec obrany Ruskej federácie plk. Oleg Avrinsky a jeho zástupca podplukovník Alexej Klimov, pridelenec obrany Poľskej republiky plukovník Andrzej Kapica a Jacek Doliwa – konzul veľvyslanectva PR, generálporučík Dr. Ferenc József Holló – poradca MO Maďarskej republiky a pridelenec obrany podplukovník Csaba Vida, PhD. a asistent pridelenca obrany Nemecka rotmajster Ch. Hudina. Tradične sa zúčastnili aj žiaci zo základnej školy Kubranskej.

Za KG SR sa pietnej spomienky zúčastnili – predseda KG SR generál Blanárik, tajomník KG SR generál Gaplovský, generál Pančík, generál Ešmír, generál Jankovič, generál Cerovský, generál Humaj, generál Honzek, generál Mečár, generál Humený a generál Hozman.

Pietnej spomienky sa ďalej zúčastnili starostovia obcí okresu Trenčín z Podolia, Štvrtku a Bošácej. Pozvanie prijali aj rodinný príslušníci tu pochovaných vojakov Juraja Masáca zo Štvrtku, Michala Červeňanského z Podolia, Antona Ottu z Hloubětína – ČR, Štefana Habánka z Hornej Suče, Vendelína Holubeka zo Soblahova, Jána Plesnivého z Kochanoviec, Jána Sikorčana z Mnichovej Lehoty a Gašpara Poludvornyho z Opatovej. Položiť kytičku a kahanček k hrobom svojich predkov prišli aj rodinní príslušníci z Českej republiky.

Generálporučík Pavel Macko vo svojom príhovore uviedol, že ministerstvo obrany v tejto súvislosti vysoko oceňuje iniciatívu Klubu generálov SR, vďaka ktorej pod vedením genpor. v. v. Pavla Honzeka prebieha rekonštrukcia zabudnutého cintorína vojakov padlých v prvej svetovej vojne.

Duchovné slovo predniesol podplukovník Juraj Sitaš. Na záver generálporučík Pavel Honzek oboznámil prítomných s úlohami, ktoré chce Klub generálov SR plniť v roku 2018, tak aby vojenský cintorín odovzdal po jeho obnove k 100-mu výročiu ukončenia 1. svetovej vojny dňa 11. novembra 2018.

Žiaci ZŠ na Kubranskej ulici položili päťdesiat zapálených kahančekov a krížikov s červeným makom k niektorým hrobom pochovaných vojakov.

Na záver si mali účastníci pietneho aktu možnosť pozrieť si celý, takmer obnovený cintorín.

Pietny akt kladenie vencov na vojenskom cintoríne v Kubre

« späť