Dňa 24.11.2011 na pôde Klubu generálov, podpísal predseda KG SR genmjr. v. v. Ing. František Blanárik, zmluvu o spolupráci so Zväzom protifašistických bojovníkov. Za KG SR boli prítomní podpisu tajomník Rady gen.v.v. JUDr. Tibor Gaplovský a čestný predseda KG SR genmjr.v.v. JUDr. Ján Vido. Za Zväz protifašistických bojovníkov sa aktu zúčastnili  PhDr.Roman HRADECKÝ   a Ing .Pavol SEČKÁR , PhD.

Podpis zmluvy so Zväzom protifašistických bojovníkov

« späť