V sídle Klubu generálov SR na Dulovom námestí v Bratislave bola dňa 10. júla 2014 podpísaná Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi Klubom generálov SR a Asociáciou policajtov vo výslužbe.

Za Klub generálov SR Dohodu podpísal predseda KG SR generálmajor v.v. Ing. František Blanárik a za Asociáciu policajtov vo výslužbe prezident Asociácie plukovník v.v. Ing. Eduard Pokorný.

Podpísaniu Dohody boli za KG SR prítomní:

·         generálporučík v.v. Ing. Peter Vojtek – podpredseda KG SR,

·         generálporučík v.v. Ing. Pavel Honzek – člen Rady KG SR,

·         generálmajor v.v. JUDr. Ján Vido – čestný predseda KG SR,

Za Asociáciu policajtov vo výslužbe bol prítomný viceprezident asociácie

·         plukovník v.v. Ing. Ján  Čarnogurský

Podpísanie Dohody o vzájomnej spolupráci medzi KG SR a Asociáciou policajtov vo výslužbe

« späť