Dňa 18. decembra 2015 sa zišli členovia Rady Klubu generálov SR na svojom poslednom rokovaní v roku 2015. Rokovania sa zúčastnili.

generál František Blanárik – predseda KG SR                                                            

generál Tibor Gaplovský – tajomník KG SR,

generál Jozef Zadžora – hospodár KG SR,

generál Pavel Honzek,

generál Juraj Krištofovič.

Prizvaní na rokovanie Rady KG SR boli generál Ján Vido, a generál Július Humaj. Rokovania sa zúčastnil aj sekretár KG SR major Igor Daxner.

Na programe rokovania Rady KG SR bolo vyhodnotenie splnenia úloh za december 2015, úlohy na najbližšie obdobie podľa Plánu činnosti KG SR na rok 2016.

Generál Blanárik podal informáciu o stretnutí a rokovaní so Zakarpatskou oblastnou organizáciou kozáctva na Ukrajine a podpísaní Dohody o vzájomnej medzinárodnej spolupráci s touto organizáciou.

Po skončení rokovania pozval generál Blanárik všetkých na vianočnú kapustnicu, ktorú sám navaril.

Vianočná kapustnica

« späť