Dňa 1.12.2011 usporiadala CENAA (Centrum pre európske a severoatlantické záležitosti) v spolupráci s Centrom pre bezpečnostné štúdie, Ministerstvom obrany a Univerzitnou knižnicou v Bratislave konferenciu na tému Pôsobenie Slovenska v zahraničných misiách a operáciách. Za Klub generálov SR sa konferencie zúčastnil brig. gen. v. z. Ing. Štefan Mečár.

PROGRAM :

1. panel – účasť na misiách ako nástroj zahraničnej politiky – prevyšuje na Slovensku vojenský či zahranično – politický aspekt operácií a misií – kde je správna rovnováha? Existuje konsenzus ohľadom nášho zapojenia v zahraničí? Je možné vytvoriť formálnu dohodu najsilnejších politických strán o pôsobení v MKM po vzore modelu z Dánska?

panelisti – Andrej Matišák, Jaroslav Naď, Martin Sklenár, Martin Fedor

2. panel – Slovensko aktívne v operáciách a misiách v zahraničí – Kde pôsobíme? Aké sú naše úlohy vyplývajúce z členstva v medzinárodných organizáciách? Aké sú prínosy a náklady pôsobenia? Do akej miery reflektujú aktuálne platné slovenské strategické dokumenty ambície a možnosti SR?

panelisti – Ivo Samson, plk. Ján Vágner, Ivan Vaňo, Jozef Ulian

3. panel – stratégia budúceho zapojenia do MKM (medzinárodný krízový manažment) – Aké sú limity komplexného prístupu k zapojeniu do MKM vojakmi OS SR, PZ a civilnými expertmi? Existuje stratégia budúceho rozvoja spôsobilostí? Rieši SHO problematiku pôsobenia v operáciách?

Na konferencii sa zúčastnili v hojnom počte pracovníci MO SR, MZV a MV SR. Aj aktívna diskusia ukázala, že táto tematika nie je dostatočne propagovaná a rezortná roztrieštenosť neprispieva k rozumnému, spoločnému postupu vrcholných orgánov štátnej moci. Za všetkých, zverejňujem so súhlasom autora vystúpenie plk. v.v. Ing. Jozefa Uliana, ktoré sa mi javí ako vydarený štartovací podnet k širokej diskusii na našom FÓRE.  http://www.zvazvojakov.sk/2011/12/slovensko-v-misiach/

(http://www.mod.gov.sk/23635/odbornici-diskutovali-o-vojakoch-v-zahranicnych-operaciach.php?pg=1)

Pôsobenie Slovenska v zahraničných misiách

« späť