V dňoch 12. – 13. júna 2015 sa zástupcovia Klubu generálov SR, generáli Blanárik, Gaplovský, Horský, Hozman a mjr. Daxner stretli s predstaviteľmi celoštátneho zväzu združení spolubojovníkov BEOSZ z Maďarska. Stretnutie v priestoroch obecného úradu organizačne zabezpečil starosta obce Dolný Bar pán Ing. Oskár Bereczk.

Cieľom pracovného stretnutia bolo nadviazanie vzájomnej spolupráce a prerokovanie možnosti uzatvorenia zmluvy o medzinárodnej spolupráci. Vedúci oboch delegácií predstavili hlavné úlohy a formy činnosti svojich organizácií. V závere oficiálnej časti rokovania si z rúk predsedu KG SR prevzali pamätnú medailu generála Jána Goliana III. stupňa zástupcovia BEOSZ generálporučík v.v. József   Kelemen a podplukovník v.v. Endre Udvardi. Hostia odovzdali zástupcom KG SR pamätné plakety pri príležitosti 25. výročia založenia ich organizácie.

Pracovné stretnutie pokračovalo neoficiálnou časťou v priestoroch Relax parku v Dolnom Bare. Súčasťou programu bola ochutnávka miestnej kuchyne a aj športový rybolov na rybníku.

Pracovné stretnutie KG SR a BEOSZ z Maďarska

« späť