Dňa 8. novembra 2017 navštívil obnovovaný cintorín v Trenčíne-Kubre prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. V predvečer Dňa vojnových veteránov položil veniec spolu so štátnym tajomníkom MO SR Mariánom Saloňom a náčelníkom generálneho štábu ozbrojených síl SR a jeho sprievodom.

Tichého pietneho aktu sa zúčastnili veliteľ pozemných síl OS SR generál Jindřich Joch, veliteľ ÚLZ plukovník gšt. Ing. Ján Žarnovický, veliteľ útvaru major Ing. Michal Mikita a ďalší hostia.

Za Klub generálov SR boli prítomní generálmajor František Blanárik, generálporučík v.v Pavel Honzek, generálmajor v.v. Gašpar Hozman a generálmajor v.v. Dušan Humený.

Po položení vencov a tónoch vojenskej večierky prezident, štátny tajomník  a náčelník GŠ položili k niekoľkým hrobom zapálené kahančeky a krížiky s červeným makom.

Generálporučík v.v. Pavel Honzek podal výklad o vojenskom cintoríne z 1. svetovej vojny. Uviedol koľko vojakov je tu pochovaných a aký zámer má Klub generálov SR – regionálna skupina sever s jeho obnovou. Zoznámil prítomných hostí s postupom prác pri obnove cintorína a aké úlohy budeme plniť vo štvrtej- poslednej etape obnovy. Pripomenul, že KG SR sa zaviazal odovzdať vojenský cintorín po jeho obnove k 100-tému výročiu ukončenia 1. svetovej vojny dňa 11. novembra 2018.

Prezident Andrej Kiska vyslovil obdiv a poďakovanie za túto prácu. Úprava vojenského cintorína sa mu veľmi páčila a poprial nám do ďalšej práce veľa úspechov. Na záver odovzdal členom KG SR, generálom Blanárikovi, Hozmanovi, Humenému a Honzekovi svoju osobnú pečať. Predseda KG SR generál Blanárik odovzdal prezidentovi Andrejovi Kiskovi na pamiatku fotografické knihy Vojenský cintorín 2015 a 2016, kde je zdokumentovaný postup prác pri obnove cintorína v rokoch 2015 a 2016 a ročenku KG SR k 10. výročiu jeho založenia.

Vo večerných hodinách sa na pozvanie prezidenta zúčastnili generál Blanárik a generál Honzek s manželkami koncertu vojenskej hudby Banská Bystrica v Trenčianskych Tepliciach.

Prezident SR Andrej Kiska položil veniec na cintoríne v Kubre

« späť