V aule Akadémie ozbrojených síl sa 10. 9. 2020 uskutočnilo slávnostné zhromaždenie pri príležitosti prijatia armádneho generála Martina Dzúra (1919-1985) do Klubu generálov Slovenskej republiky ako čestného člena. Zároveň bola sprístupnená putovná výstava k storočnici narodenia arm. gen. Martina Dzúra, ktorá je inštalovaná v Sieni cti a slávy v Akadémii ozbrojených síl (AOS).

 Zhromaždenia sa zúčastnili členovia Klubu generálov SR, vedení predsedom genmjr. v. v. Františkom Blanárikom, gen. v.v.JUDr. Tibor Gaplovský – tajomník KG SR, členovia: genpor. Marian Áč, genmjr. Svetozár Naďovič, genmjr. Marian Horský, genmjr. Jindřich Joch, genmjr. Ján Čmilanský, brig. gen. Boris Ďurkech, členovia Občianskeho združenia arm. gen. Martina Dzúra, príslušníci SZPB, Akadémie ozbrojených síl v čele s jej rektorom doc. Jozefom Putterom, zástupca primátora mesta Liptovský Mikuláš Rudolf Urbanovič, rodinní príslušníci armádneho generála Martina Dzúra.

 V prvej časti zhromaždenia sa pripomenula osobnosť Martina Dzúra (nar. v Ploštíne pri Liptovskom Mikuláši) ako bojovníka proti fašizmu, ako príslušníka 1. čs. armádneho zboru, tiež ako budovateľa Československa po vojne, ako ministra národnej obrany, ktorý vytváral podmienky pre rozvoj armády a iniciátora založenia vysokej vojenskej školy (1973) v regióne Liptova, predchodkyne dnešnej Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika. „Dnes je akadémia rešpektovanou inštitúciou doma i v zahraničí, je jedným z pilierov výchovy dôstojníkov Ozbrojených síl SR, ktorá do vzdelávania študentov zaraďuje aj poznanie vojenskej histórie, tradícií a symbolov,“ uviedol rektor AOS doc. Jozef Puttera a konštatoval, že arm. gen. Martin Dzúr patrí do rodiny osobností vojenskej histórie, ktorú treba rešpektovať. Predseda Klubu generálov SR genmjr. v .v. Františej Blanárik odovzdal prítomnému synovi Martina Dzúra dekrét o menovaní arm. gen. Martina Dzúra za čestného člena in memoriam Klubu generálov Slovenskej republiky a tiež zástupcom mesta Liptovský Mikuláš a Občianskeho združenia arm. gen. Martina Dzúra.

 Syn Martina Dzúra ocenil, že Klub generálov SR prijal jeho otca za svojho člena práve na pôde akadémie, ktorú jeho otec zakladal.

 V druhej časti podujatia si prítomní prezreli putovnú výstavu, ktorú v Akadémii ozbrojených síl inštalovalo Občianske združenie arm. gen. M. Dzúra v spolupráci so SZPB a rodinnými príslušníkmi generála. Výstava zahŕňa 10 panelov, ktoré informujú o dobe a v nej zasadenom živote Martina Dzúra, fotoalbumy, listy k storočnici, československé rády a vyznamenania, zahraničné rády a vyznamenania, uniformy.

« späť