Prijatie Rady Klubu generálov u ministra obrany S

Dňa 17. Januára 2014 prijal minister obrany Martin Glváč za účasti štátneho tajomníka ministerstva obrany SR Miloša Koterce členov Rady Klubu generálov SR. Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch Ministerstva obrany SR.

Predseda Klubu generálov SR generál František Blanárik, predstavil na úvod členov Rady KG SR. Prijatia sa zúčastnili podpredsedovia KG SR generál Peter Vojtek a generál Tibor Gašpar, tajomník KG SR generál Tibor Gaplovský a členovia rady generál Pavel Honzek, generál Juraj Krištofovič a generál Jozef Zadžora.

V úvode odovzdal generál Blanárik ministrovi obrany SR vyznamenanie Medzinárodného konzultatívneho výboru organizácií združujúcich vojakov v zálohe a vo výslužbe (IAC) „Dôstojnícka solidarita“.

Generálmajor Blanárik vysvetlil ministrovi obrany princípy na akých Klub generálov SR pracuje, jeho hlavné ciele a úlohy. Poďakoval Martinovi Glváčovi za podporu práce Klubu zo strany orgánov Ministerstva obrany SR a Generálneho štábu OS SR. Zoznámil ministra s úlohami Klubu na rok 2014.

Minister obrany prisľúbil zo strany Ministerstva poskytnutie pomoci aj v ďalšom období a načrtol oblasti, do ktorých by KG SR mohol smerovať svoju činnosť.

V diskusii si účastníci stretnutia vymenili názory na ďalší rozvoj našich Ozbrojených síl SR. 

Prijatie Rady Klubu generálov u ministra obrany

« späť