Dňa 28. mája 2012 prijal prezident Slovenskej republiky Ivan GAŠPAROVIČ v Grasalkovičovom paláci delegáciu Rady Klubu generálov Slovenskej republiky vedenú jej predsedom generálmajorom v. v. Ing. Františkom BLANÁRIKOM.

Ivan Gašparovič ocenil vznik a existenciu Klubu Generálov SR a jeho aktívne vstupy do diania v spoločnosti. Predseda Klubu generálov SR informoval prezidenta Slovenskej republiky o vzniku Klubu generálov SR a o jeho 6 ročnej histórii.

Jedným z mnohých predmetov rokovania boli najvýznamnejšie aktivity Klubu generálov SR na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, ako napríklad rekonštrukcia pamätníka na Prietržskej ceste v Brezovej pod Bradlom, vybudovanie pamätníka padlým vojakom v 1. svetovej vojne na Sočskom fronte v Slovinsku. Zo súčasných aktivít bolo spomenuté pripravované vybudovanie pamätníka slovenským vojakom, ktorí padli v 2. svetovej vojne v Ovruči na Ukrajine ale i zasadanie Medzinárodnej konzultačnej rady dôstojníkov v zálohe, ktoré prebehlo v Bratislave za účasti 23 krajín.

Pán prezident bol informovaný o uzavretých dohodách o medzinárodnej spolupráci Klubu generálov SR s Rakúskom, Ruskom, Ukrajinou a Poľskom.

Ďalšia časť rokovania bola venovaná vnútornej činnosti Klubu generálov SR vo vzťahu k svojim členom a ich rodinným príslušníkom, ale aj k ostatným príslušníkom ozbrojených zborov. Do diskusie sa zapojili všetci prítomní generáli.

Predseda Klubu generálov SR odovzdal Ivanovi Gašparovičovi Pamätnú medailu generála Jána Goliana 1. stupňa.

Prezident SR v závere rokovania vyzval členov Rady Klubu generálov SR k ďalšiemu rozvoju organizácie a k aktívnej účasti pri budovaní ozbrojených síl SR. 

Prijatie Rady Klubu generálov Slovenskej republiky prezidentom Slovenskej republiky Ivanom Gašparovičom 28.5.2012

« späť