P R O G R A M

            slávnostného odhalenia pamätníka slovenským vojakom Zaisťovacej divízie      

            zahynuvším v rokoch 1941 – 43 a pochovaným v ukrajinskej zemi a k stému  

             výročiu narodenie hrdinu ZSSR in memoriam brig. gen. Jána NÁLEPKU

                                                     dňa 15. septembra 2012

                                                               ( OVRUČ )

I. časť:

09.30 – 09.50     zaujatie miest hudbou a čestnou strážou mesta Ovruč

09.30 – 09.55     zhromaždenie delegácií pred Pamätníkom v parku

09.55 – 09.59     zoradenie delegácií do tvaru pred Pamätníkom

10.00 – 10.03     zahájenie – úvod moderátorom mestskej rady Ovruč

10.04 – 10.05     odhalenie pamätníka (gen. Blanárik, gen. Naďovič a primátor Švab)

10.05 – 10.15     posviacka pamätníka a panychída (modlitba)

10.15 – 10.20      hymny (slovenská a ukrajinská)

10.20 – 10.30      položenie vencov ( veľvyslanectvo SR na Ukrajine, GŠ a MO, MV SR

                            KG SR;  SZPB; Únia vojnových veteránov SR; UN – VETERAN

                            SLOVAKIA;   mesto Ovruč

10.30 – 10.40      prejavy ( gen. Naďovič -KG SR, Ing. Sečkár –SZPB  a primátor Šváb)

10.40 – 10.45      recitácia básne ( Ovruč )

10.45 – 10.50      záver moderátorom

10.50 – 10.55      fotografovanie pred pamätníkom a odchod k pamätníku J. Nálepku

II. časť:

10.55 – 11.10      peší presun k Pamätníku brig.gen. J. Nálepku (mestský park)

11.10 – 11.20      položenie vencov (v poradí ako u pamätníka slovenských vojakov)

11.20 – 11.30      slávnostný prejav ( p. Hradecký – SZPB)

III. časť:

11.30 – 11.40      presun autobusom a autami k pamätníku, na mieste kde padol J. Nálepka

11.40 – 11.50      položenie vencov

11.50 – 11.55      fotografovanie pred pamätníkom

IV. časť:

11.55 – 12.00      presun autobusom k strednej škole menom J. Nálepku – Repkina

12.00 – 12.10      položenie vencov k pamätníku (buste)

12.10 – 12.15      fotografovanie pred pamätníkom (bustou)

V. časť:

12.15 – 12.25      odjazd na obed podľa individuálnych rozhodnutí

12.25 – 13.30      obed

VI. časť:

13.30 – 14.15      odjazd a presun do múzea partizánov (a slovenských vojakov) v Slavečno

14.15 – 15.15      prehliadka expozície múzea

15.15 – 16.00      odjazd a presun do ubytovacích priestorov

16.00 – 18.00      individuálny program

VII. časť:

18.00 – 22.00      slávnostná recepcia ( hotel Gostinnij Dvir )

22.00 – 07.00      odpočinok

VIII. časť (16.9.2012):

07.00 -08.00      odjazd na Slovensko (podľa dohody vedúcich delegácií)

« späť