Pri príležitosti 10. výročia vzniku Klubu generálov Slovenskej republiky pozval minister obrany Slovenskej republiky Martin Glváč členov Klubu generálov SR na spoločné stretnutie.

Členovia KG SR sa 25. februára 2016 už pred dvanástou hodinou schádzali na Pezinskej Babe v miestnom moteli.

Krátko po dvanástej hodine prišiel minister obrany SR Martin Glváč. Po krátkom privítaní predsedom KG SR generálmajorom v.v. Ing. Františkom Blanárikom, sa ujal slova minister obrany Glváč. Zhodnotil 4-ročnú spoluprácu s KG SR a na záver svojho krátkeho vystúpenia dal pokyn k prečítaniu svojho Rozkazu. Pri príležitosti 10. výročia vzniku KG SR udelil vyznamenania niektorým členom KG SR.

Pamätnú medailu ministra obrany SR I. stupňa – zlatá si z rúk Martina Glváča prevzali:

generálporučík v.v. Ing. Anton MURŽIC

generálmajor v.v. Ing. Svetozár NAĎOVIČ

Pamätnú medailu k 70. výročiu SNP a ukončenia druhej svetovej vojny  odovzdal minister obrany Martin Glváč týmto členom Klubu generálov SR:

·     generálmajorovi v.v. Ing. Jurajovi Baránkovi,

·     brigádnemu generálovi doc. Ing. Františkovi Bartkovi CSc.,

·     generálmajorovi v.v. Ing. Františkovi Blanárikovi,

·     generálovi v.v. Ing. Milanovi Cerovskému,

·     generálporučíkovi v.v. Ing. Jaroslavovi Ešmírovi,

·     generálmajorovi v.v. Ing. Ľudovítovi Gálovi,

·     generálovi v.v. JUDr. Tiborovi Gaplovskému,

·     generálporučíkovi v.v. Ing. Júliusovi Humajovi,

·     brigádnemu generálovi Jindřichovi Jochovi,

·     brigádnemu generálovi Miroslavovi Korbovi,

·     generálmajorovi v.v. Ing. Miroslavovi Kováčovi,

·     brigádnemu generálovi Ing. Jurajovi Krištofovičovi,

·     brigádnemu generálovi v.v. Ing. Štefanovi Mečárovi,

·     brigádnemu generálovi Ing. Ondřejovi Novosadovi,

·     brigádnemu generálovi v.v. Ing. Stanislavovi Petrencovi,

·     generálmajorovi v.v. JUDr. Jánovi Vidovi,

·     generálporučíkovi v.v. Ing. Petrovi Vojtekovi,

·     generálmajorovi v.v. Ing. Jozefovi Zadžorovi, CSc.,

·     brigádnemu generálovi Ing. Danielovi Zmekovi,

Predseda KG SR generálmajor v.v. Ing. František Blanárik odovzdal medaile Klubu generálov SR týmto členom KG SR:

Pamätnú medailu generála Jána Goliána II. stupňa

·     generálmajorovi v.v. Ing. Jánovi Pančíkovi,

Medailu generála Rudolfa Viesta III. stupňa

·     generálporučíkovi v.v. Ing. Mariánovi Áčovi, PhD.,

·     generálmajorovi v.v. Ing. Jozefovi Blizmanovi,

·     generálmajorovi v.v. MUDr. Igorovi Čomborovi, PhD.,

·     generálmajorovi v.v. Ing. Mariánovi Horskému,

Záslužný kríž generála Rudolfa Viesta II. stupňa

·     generálporučíkovi v.v. Ing. Pavlovi Honzkovi,

·     generálmajorovi v.v. Ing. Gašparovi Hozmanovi.

Minister obrany odovzdal generálom vyznamenaným medailami Klubu generálov SR osobnú medailu s venovaním.

Pri príležitosti 10. výročia vzniku KG SR odovzdal predseda KG SR generál Blanárik ministrovi obrany SR Martinovi Glváčovi medailu Záslužný kríž generála Rudolfa Viesta I. st. – zlatý. Zároveň mu odovzdal knihu Generáli Slovenskej republiky a prvý výtlačok novej publikácie „10. výročie vzniku KG SR“ a znak Klubu generálov SR.

Po slávnostnom akte minister obrany SR Martin Glváč a členovia KG SR strávili príjemné poobedie diskusiou o rôznych otázkach ďalšieho rozvoja ozbrojených síl.

Stretnutie členov KG SR s ministrom obrany SR

« späť