V stredu 18.4.2018 v pobednajších hodinách navštívil pravidelné rokovanie Rady KG SR náčelník GŠ OS SR generál Milan Maxim. Prišiel sa pred ukončením svojho pôsobenia v najvyššej vojenskej funkcii poďakovať členom KG SR za spoluprácu a pomoc v priebehu uplynulých štyroch rokov. Odovzdal nám list s poďakovaním a plaketu s venovaním. Zároveň pozval delegáciu klubu na slávnostný ceremoniál odovzdania funkcie dňa 4.5.2018 o 10,00 hod. na nádvorí MO SR. Pán generál, želáme pevné zdravie a vychutnajte si zaslúžený odpočinok! 

Stretnutie generála Milana Maxima s radou KG SR

« späť