Dňa 13. novembra 2019 sa podľa plánu činnosti stretli členovia regionálnej skupiny Západ Klubu generálov SR v Centrálnej klubovni v Bratislave, aby spolu prediskutovali otázky týkajúce sa Klubu generálov SR, najmä svojej regionálnej skupiny, ale aj aktuálneho domáceho spoločenského vývoja, niektoré otázky týkajúce sa situácie v naše armáde, hrozby vojnových konfliktov vo svete.

Stretnutie využili aj k tomu, aby zablahoželali jubilantom, najmä   genpor. Júliusovi Humajovi k jeho 70. narodeninám (7.11.), ku ktorým mu generál Oto Lobodáš venoval „generálsku slivovicu“ z jeho vlastnej produkcie. Okrem spomínaných dvoch generálov sa stretnutia zúčastnil aj genmjr. Juraj Baránek, ktorému prítomní zablahoželali k 62. narodeninám, generál Milan Cerovský, genmjr. Milan Stráňava a genmjr. Michal Vaľo. Z „tvrdého jadra“ regionálnej skupiny chýbal len generál Ľubomír Bulík, ktorý sa ospravedlnil.

Stretnutie Regionálnej skupiny KG SR Západ

« späť