Generáli z regionálnej skupiny KG SR – východ  genpor. v.v. Vývlek, genmjr. v v .Horský, genmjr. v.v. Blizmán a brig.gen. v.v. Bartko sa 8.2. 2017 „už skoro tradične“ stretli na veliteľstve 2. mb na pozvanie jej  veliteľa –  brigádneho generála Ing. Martina Stoklasu. Veliteľ brigády pripravil pre zástupcov KG SR informáciu o plnení priorít v roku 2016, o účasti brigády na medzinárodných cvičeniach a samozrejme o prioritách na rok 2017. V rámci neformálnej diskusie sa páni generáli zaujímali nielen o výsledky brigády, ale diskutovalo sa aj o súčasnom stave OS SR,  o plánoch a opatreniach prezentovaných ministrom obrany v nadväznosti na vývoj politickej a bezpečnostnej situácie na Slovensku a vo svete. Veľmi zaujímavou časťou stretnutia boli informácie z medzinárodných cvičení ANAKONDA v Poľsku a Slovenský štít 2016 na Slovensku, na ktorých 2. mb participovala. Páni generáli vysoko ocenili prínos takýchto stretnutí, ktoré umožňujú získanie fundovaných informácii a výmenu názorov na profesionálnej úrovni a vyjadrili presvedčenie, že spolupráca aktívnych generálov s tými vo výslužbe bude aj touto formou pokračovať.

Stretnutie s veliteľom 2. mb

« späť