Dňa 6. mája 2015 sa v Bratislave stretli v rámci oficiálnej návštevy veliteľa Národnej gardy Indiana generálmajora Roy Martin Umbargera v Slovenskej republike na spoločnej večeri generáli Milan Maxim, Peter Vojtek, Ľubomír Bulík a Milan Cerovský.

Generáli, spolu s manželkami, sa stretli na základe pozvania genmjr. Umbragera, ktorý chcel poďakovať všetkým náčelníkom Generálneho štábu OS SR, s ktorými počas svojej služby v najvyššej funkcii v NGI spolupracoval.

Generálmajor Umbarger dňa 30. mája 2015 odovzdáva funkciu veliteľa Národnej Gardy INDIANA a po viac ako 45 rokoch služby odchádza do dôchodku.

Za jeho osobný prínos za rozvoj spolupráce s OS SR, pomoc pri vstupe do NATO, súčinnosť v operácii ISAF a podporu pri presadzovaní podporných programov USA pre OS SR, mu podpredseda KG SR generálporučík Peter Vojtek, na základe uznesenia Rady Klubu generálov SR, pri tejto príležitosti odovzdal zlatý Záslužný kríž generála Rudolfa Viesta.

Generálmajor Roy Martin Umbarger s dojatím za ocenenie poďakoval a prisľúbil, že pri svojej ďalšej ceste na Slovensko navštívi rokovanie Klubu generálov SR.  

Udelenie vyznamenania Záslužný kríž generála Viesta – zlatý Čestnému členovi KG SR genmjr. R.M. Umbargerovi

« späť