Rada KGSR na základe rokovania členskej schôdze KG SR dňa 5.6.2015 na Zemplínskej Šírave a rokovania Predsedníctva Rady KGSR dňa 4.8.2015 vyzýva členov KGSR o poskytnutie dobrovoľného finančného príspevku na vybudovanie pamätníka v objekte 5.pluku špeciálneho určenia v Žiline na uctenie si pamiatky vojakom padlým pri plnení úloh v zahraničných misiách.

            Dobrovoľný príspevok je možno poukázať na účet KGSR – bankové spojenie VÚB a. s., č. účtu: 2151179553/0200, do správy pre prijímateľa uviesť: Pamätník Žilina. V prípade kladného rozhodnutia príspevky realizujte najneskôr do 30.9.2015.

            Kontaktná osoba pre realizáciu výzvy je gen. Bulík, mobil: 0903 820 528, e-mail: lubomir.bulik@gmail.com

« späť